Budoucnost Císařského ostrova - pozvánka na konferenci

Source
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Publisher
Petr Šmídek
11.05.2015 06:30
Zajímá vás, jak bude vypadat Císařský ostrov? Přijďte na konferenci o budoucím využití největšího pražského ostrova. Jedná se o první ze tří setkání v rámci tzv. soutěžního workshopu, který během tohoto května a června organizuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy společně s městskými částmi. Cílem je nalézt komplexní řešení budoucí podoby Císařského ostrova a jeho bezprostředního okolí. Hlavním hostem je TillI Rehwaldt, prezident Asociace německých krajinářských architektůTémata:
- krajina a infrastuktura
- možnosti využití ostrova (komunitní zahrady, chov hospodářských zvířat, sport, hiporehabilitace)

O projektu:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy společně s městskými částmi uspořádá soutěžní workshop na úpravu Císařského ostrova a jeho bezprostředního okolí. V květnu a červnu proběhne série setkání, na kterých by se měla řešit obnova krajiny největšího pražského ostrova a hledat nové příležitosti jejího využití.

Metoda soutěžního workshopu by mohla pomoci zlepšit výsledky velmi diskutovaného projektu nové čističky, zejména jeho dobré začlenění do širšího přírodního okolí. Jde o speciální typ architektonické soutěže hojně využívané třeba v Německu v případech velmi složitého území, do kterého zasahuje mnoho aktérů. Vybrané týmy proto usednou k jednomu stolu se všemi zainteresovanými stranami a budou hledat řešení, jak ostrov dále rozvíjet.

Registrace v informačním centru u vstupu. Přijďte včas, kapacita sálu je omezena.

Více informací o projektu najdete na iprpraha.cz/cisarskyostrov

Časový harmonogram:

17:00-18:20 - III. BLOK PŘEDNÁŠEK - VEŘEJNÝ
     ÚVOD - Ing. Štěpán Špoula
     KONTINUITA UŽÍVÁNÍ - Ing. arch. Tomáš Drdácký
     ZEMĚDĚLSTVÍ VE MĚSTĚ - Mgr. Jan Valeška
     CHOV OVCÍ A KOZ - Ing. Richard Konrád
     SPORT - Ing. arch. Jakub Hendrych
     HIPOREHABILITACE - Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.
     KRAJINA A INFRASTRUKTURA - Till Rehwaldt

18:20-19:00 - III. MODEROVANÁ DISKUSE - VEŘEJNÁ
0 comments
add comment

Related articles