Budoucí rozvoj centra Prahy a Masarykova nádraží

Zpráva z otevřené debaty

Source
Česká pirátská strana
Publisher
Tisková zpráva
05.03.2018 21:35
Czech Republic

Prague

Pozvaní profesoři se shodli na tom, že město rezignovalo na rozhodování o budoucnosti klíčového území v centru města. Podaří se veřejnosti zastavit stavbu Central Business Dictrict?
Ve středu 28.2.2018 Piráti zorganizovali v restauraci Rebel Wings otevřenou debatu o budoucím rozvoji centra Prahy a okolí Masarykova nádraží. V panelové diskuzi vystoupila náměstkyně primátorky Petra Kolínská, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč, manager Penty Pavel Streblov, profesor urbanismu Karel Maier, profesor historie Rostislav Švácha a profesor sociální geografie Luděk Sýkora.
Živé diskuze s publikem se účastnili i představitelé politických stran (Piráti a Zelení) a občanských spolků (Klub Za starou Prahu). Hlavním tématem byla realizace komplexu budov sahajícího od Masarykova nádraží až po autobusové nádraží Praha Florenc a Hlavní nádraží tak, jak jej navrhla v roce 2016 architektka Zaha Hadid a jak jej prosazuje developer Penta podporován současným vedením města.
Z výměny názorů a stanovisek vyplynulo, že dokud není podána žádost o územní rozhodnutí, není ještě definitivně rozhodnuto. Je potřeba se opřít o platné zásady územního rozvoje (ZÚR). Profesor Maier potvrdil: „Pokud chcete Pentě zavařit, zažalujte územní rozhodnutí za nesoulad se ZÚR". Petra Kolínská se vyjádřila, že kdyby státní správa, zejména památkáři, vznes la námitky proti zamýšlené realizaci, oddálilo by se konečné rozhodnutí na dobu po volbách.
Ředitel IPRu Boháč kritizoval bezradnost současné politické reprezentace: „Praha vlastně neví, jak s daným územím naložit". Všichni profesoři v panelu se shodli, že nejlépe by bylo začít celý proces od začátku.
Piráti navrhují svolání odborné konference a cyklu veřejných diskuzí, z nichž následně vzejde zadání mezinárodní ideové urbanistické soutěže na řešení celého území. Město musí kvalifikovaně definovat potřeby a funkce, které má toto území naplňovat. Současný megalomanský projekt slouží pouze k vytěžení nejcennější lokality v centru města.

0 comments
add comment

Related articles