Bronzová plastika Zmrtvýchvstání J.Koblasy na kostele sv.Jiljí v Nymburce

Source
Jan Červinka / Galerie J2
Publisher
Tisková zpráva
27.08.2012 07:20
Pořádáno v rámci druhého ročníku projektu Současné sochařství a veřejný prostor města Nymburka


Jan Koblasa | Zmrtvýchvstání | 1981 | bronz, 400 x 150 x 30 cm

květen - říjen 2012 | kostel sv. Jiljí v Nymburce
GPS: +50° 11‘ 16.21“, +15° 2‘ 30.89“

nad akcí převzal záštitu Dominik kardinál Duka

pořádá galerie J2 - nezávislá nezisková občanská iniciativa


Současné sochařství a veřejný prostor města Nymburka

Projekt představuje již druhou sezonní exteriérovou instalaci ve veřejném prostoru města Nymburka, tentokrát sochařského díla prof. akad. soch. Jana Koblasy, které je prezentováno na západním průčelí kostela sv. Jiljí. Navazuje na instalaci z roku 2011, kdy byla u vodárenské věže umístěna monumentální kinetická plastika Planety-Kruhy prof. akad. soch. Vratislava Karla Nováka z let 1996–2009.


Posláním sochařských instalací v Nymburce je obohacovat, oživovat a kultivovat veřejná městská prostranství prostřednictvím uměleckých aktivit.Jan Koblasa

Mezinárodně uznávaný sochař, malíř, grafik a pedagog Jan Koblasa náleží k výrazným osobnostem českého a evropského umění druhé poloviny 20. století. V padesátých letech studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, na níž získal sochařskou průpravu v ateliérech Jana Laudy, Otakara Španiela a Karla Pokorného. Na tehdejší nepříznivou atmosféru totalitního režimu reagoval provokujícími neodadaistickými akcemi, které vyústily v založení recesistické skupiny Šmidrů. Po celá šedesátá léta se Jan Koblasa aktivně účastnil domácího výtvarného dění, organizoval a vytvářel svobodný prostor pro neoficiální tvorbu mladé umělecké generace. V roce 1960 inicioval dvě neveřejné výstavy příznačně nazvané Konfrontace. Tehdy ho hluboce ovlivnilo setkání s Mikulášem Medkem a Vladimírem Boudníkem. Srpnová okupace Československa v roce 1968 zastihla Jana Koblasu v Itálii. O rok později získal politický azyl v Německu a začal působit v Kielu na Muthesius Kunsthochschule jako vedoucí pedagog sochařského ateliéru. Od roku 1982 žije a tvoří v Hamburku. V průběhu obdivuhodného půl století tvůrčích aktivit Jan Koblasa podnikl mnoho studijních cest a pracovních pobytů po celém světě, při nichž se mu dostalo četných uznání a ocenění. Jan Koblasa se tento rok dožívá významného životního jubilea.
0 comments
add comment

Related articles