Brněnský fenomén Lesná - nová publikace VUT

Source
Radana Koudelová, VUT
Publisher
Tisková zpráva
28.01.2022 11:15
Czech Republic

Brno

Lesná

František Zounek
Viktor Rudiš

Poválečná urbanizace československých měst je spojena s fenoménem socialistického stavebnictví v oblasti bydlení – sídlištěm. Šedesátá léta se vyznačují snahou architektů zvýšit v hromadné výstavbě kvalitu obytného prostředí. Zajímavým představitelem takto stavěných sídlišť je i brněnská Lesná od autorského kolektivu architektů Zounek, Rudiš, Dufek a Volák, která je právem pokládána za významný počin československého urbanismu a architektury. Nová kniha Brněnský fenomén Lesná předkládá komplexní shrnutí historického a stavebního vývoje sídliště ve všech souvislostech od návrhu, přes typologii jednotlivých objektů až po problémy, kterým muselo sídliště čelit po společenských změnách v roce 1989.
Autor knihy Adam Guzdek je absolventem Fakulty architektury VUT a v současné době působí na pozici odborného asistenta v Ateliéru obnovy památek na Ústavu architektury Fakulty stavební VUT. Jeho jméno je spojeno i s iniciativou Důl architektury, která se úspěšně zasadila o záchranu architektonicky cenné výpravní budovy havířovského nádraží. Knižní novinku vydalo Nakladatelství VUTIUM je možné ji zakoupit přes e-shop i v běžné distribuci.
0 comments
add comment

Related articles