Antonín Fric mladší – cesta z Nuslí k Le Corbusierovi a do Seattle

Source
Patrik Líbal
Publisher
Tisková zpráva
21.03.2023 10:15
Antonín Fric ml.

Antonín Fric mladší patřil donedávna k prakticky neznámým architektům, ačkoliv se prosadil na několika kontinentech. Část českého díla bývala připisována jeho otci Antonínu Fricovi staršímu (1861–1936), významnému nuselskému architektovi a staviteli, který například realizoval Národní dům na náměstí Bratří Synků. Zahraniční dílo Antonína mladšího zůstávalo neznámé a v našem prostředí je prezentováno s nejvyšší pravděpodobností poprvé až v níže uvedené literatuře a zde na archiwebu. Tento architekt se narodil 29. října 1902 v Praze, resp. v tehdy ještě samostatných Nuslích, a v letech 1921 až 1927 studoval na Českém vysokém učení technickém.
Roku 1928 složil druhou státní zkoušku a téhož roku navrhl 1. Katolický dům v nuselské Svatoslavově ulici. Následujícího léta absolvoval stáž ve Francii u slavného architekta Le Corbusiera a přestože po něm nezbyla krabice od doutníků, tak je pobyt doložen v korespondenci, uložené v nadaci Fondation Le Corbusier. V tomto ateliéru se Antonín mladší podílel na projektech Centrosojuzu a Mundanea, a zřejmě se dobře uvedl. Dokonce se totiž roku 1935 ucházel znovu o práci, získal kladnou odpověď, ale k této druhé praxi v rue de Sèvres 35 pravděpodobně již nedošlo, resp. neexistují pro ni žádné doklady.
Po návratu do českých zemí navrhoval převážně nájemní domy a vily, často silně ovlivněné architektonickým myšlením Le Corbusiera, Antonín Fric mladší jako každý talentovaný architekt nekopíroval doslovně stavby tohoto velikána, ale často s větší či menší důsledností uplatňoval užití pěti bodů moderní architektury. V letech 1930 až 1932 vystavěla firma Václav Podzimek a Otto Panuš funkcionalistický nájemní dům s pásovými okny v nuselské ulici Pod Vilami. Roku 1931 vznikl dům v Konviktské ulici na Starém Městě pražském, kde je dnes hotel Cloister Inn a téhož roku si vybudoval podle Fricova projektu malíř Ladislav Šíma vilu s ateliérem v Benešově. Nejpozoruhodnějším prvkem jsou venkovní schody vedoucí na střechu, upomínající na podobné schodiště u domů na sídlišti Cité Frugès od Le Corbusiera ve francouzském Pessacu. V letech 1932 až 1933 si podle Fricova návrhu postavily Bedřiška a Jarmila Petrová funkcionalistickou vilu v ulici Na Květnici v Praze – Nuslích.
Vlastní rodinný dům si Fricové vybudovali v letech 1933 až 1934 v Ládví, dnes součásti obce Kamenice. I zde bychom nalezli typické funkcionalistické prvky jako pásové okno, patro vynesené na sloupech nebo „pessacovské“ schodiště, vedoucí z nižší střechy na vyšší. Z roku 1936 pochází nájemní dům v nuselské Čiklově ulici se zaoblenými balkóny. Pro Annu Ullrichovou navrhl roku 1939 Antonín Fric mladší vilu ve střešovické ulici Pod Kostelem, a zde opět uplatnil zmíněně „pessacovské“ venkovní schodiště.
Po 2. světové válce odešel do Francie a následně do Kolumbie, kde pracoval pro společnost Tejeiro y Blumenthal. V polovině padesátých let 20. století přesídlil do Spojených států amerických a v Seattlu se stal architektem významného developera Alberta Balcha. V americkém období se přiklonil k projektům domů typu bungalov a roku 1959 navrhl například domy „Beverly“ a „Mayfair“, nebo „Influential Home“ v Balchwoodu. Domy „Kenwood“, „Antonin“ a „McNamara“ získaly roku 1960 dokonce ocenění a z roku 1961 pochází dům v Cedar Grove, označovaný jako „Blue Ribbon Home“, tedy prvotřídní.
Později se Antonín Fric mladší přestěhoval do Španělska, kde se věnoval také malířství. Zde též dne 19. září 1996 zemřel.

Literatura:
Líbal, P.: Antonínové Fricové – čeští i světoví stavitelé a architekti. Z Hříškova do Nuslí, z Nuslí do Seattle, in: Časopis Společnosti přátel starožitností 4/130, Praha 2022, s. 221-240.
Patrik Líbal
0 comments
add comment

Related articles