Zemřel americký architekt Thomas Gordon Smith, čelný představitel postmodernismu a tradicionalismu

Publisher
Martin Horáček
28.06.2021 17:10
Profesor Thomas Gordon Smith přednáší na Vysokém učení technickém v Brně, 20. 10. 2014. (foto: Karel Struhala)

V noci z 22. na 23. června 2021 zemřel po dlouhé nemoci architekt Thomas Gordon Smith ve věku 73 let. Informovala o tom Fakulta architektury v Notre Dame (Indiana, USA).

Smith se narodil v Oaklandu v Kalifornii 23. dubna 1948. Studoval na University of California v Berkeley, nejprve malbu (bakalářský titul v roce 1970) a poté architekturu (magisterský titul v roce 1975). Svou profesní dráhu dělil mezi projekční činnost, výuku architektury a výzkum klasické architektonické tradice, o jejíž životaschopnosti v moderní době byl od mládí přesvědčen.

Od roku 1980 do roku 2015 vedl vlastní architektonické studio. Mezinárodně se proslavil svou instalací v expozici La Strada Novissima na benátském bienále architektury v roce 1980. Navrhl řadu rodinných domů na různých místech USA (Richmond Hill House, Kalifornie, 1982; Vitruvian House, South Bend, 1990), renovoval starší klasické stavby, v poslední době se zabýval zejména návrhy sakrálních objektů (Our Lady of Guadalupe Seminary, Denton, Nebraska, dokončeno 2010). Turisté mohou znát jeho instalaci expozice klasických amerických interiérů v Metropolitním muzeu v New Yorku.

Své první pedagogické zkušenosti získal Smith v Kalifornii (College of Marin, University of California, Southern California Institute of Architecture). V roce 1984 přivábil Smithe architekt Stanley Tigerman (1930-2019) na University of Illinois v Chicagu, kde měl Smithův kurz navrhování v klasickém jazyce navázat na dekonstruktivistický kurz Petera Eisenmana. Podobný předmět vedl Smith na Yale. V roce 1989 se stal děkanem fakulty architektury na Univerzitě v Notre Dame. Školu, které tehdy hrozila ztráta akreditace, radikálně reformoval: výuku stylově zaměřil tradicionalisticky, s tím, že metodiku beaux-arts propojil s aktuálními postupy (soudobé konstrukce, počítačové navrhování) a studiem mistrovských děl v terénu (roční pobyt v římské pobočce školy). V Notre Dame vybudoval též exkluzivní knihovnu se vzácnými evropskými a americkými traktáty a vzorníky klasické architektury. Smith vedl fakultu do roku 1998, vyučoval zde následně až do roku 2016. Notre Dame School of Architecture se za jeho působení stala klíčovým ohniskem soudobého tradicionalismu a mateřskou školou pro podobné programy zakládané následně v USA i jinde ve světě. Americký Institut klasické architektury a umění v roce 2017 Smithovi udělil Cenu Arthura Rosse za úspěchy v oblasti výuky.

Smith napsal jednu z nejlepších existujících knih o Vitruviovi, kterou doprovodil názornými ilustracemi (Vitruvius on Architecture, 2003). Své krédo vložil do knihy Classical Architecture: Rule and Invention (1988). Vedle toho je autorem řady studií zaměřených například na dějiny americké klasické architektury a nábytku v 18. a 19. století.

Thomas Gordon Smith navštívil dvakrát české země: v roce 1976 a v roce 2014. Poprvé šlo o studijní cestu, kde se zajímal hlavně o stavby Kiliána Ignáce Dientzenhofera a Jože Plečnika. Prováděl ho tenkrát pražský památkář Miloš Pistorius (1932-2015). O téměř čtyřicet let později, 20. října 2014, přednesl Smith na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně přednášku Rule and Invention in Classical Architecture. Další den se účastnil v doprovodu teoretika designu Jana Michla a pedagogů a studentů Ústavu architektury Fakulty stavební VUT exkurze do Žďáru nad Sázavou za stavbami Jana Santiniho, jehož dílo - podobně jako Dientzenhoferovo nebo Plečnikovo - pokládal za doklad nevysychajícího tvůrčího potenciálu klasického architektonického jazyka.

Celoživotní oporou architektu Smithovi byla jeho žena Marika (svatba 1970). Společně vychovali šest dětí. Bývalí studenti na Smithe rádi vzpomínají: jako učitel byl trpělivý a pozorný. Jeho rozvážným, pečlivě vystavěným výkladem prostupovala skutečná láska ke klasické architektuře. Dokázal okamžitě identifikovat nepatrný detail v římse nebo sloupové hlavici, zařadit ho do kontextu řecko-římské tradice a poutavě o něm vyprávět. Své přátele a vděčné posluchače našel mezi architekty, archeology i historiky umění. Patří mezi ně též autor těchto řádků.

Další info:
https://news.nd.edu/news/in-memoriam-architecture-chair-professor-emeritus-thomas-gordon-smith/
https://www.tgsarch.com/thomas-gordon-smith
0 comments
add comment

Related articles