Ve Vídni začala výstavba nového hlavního nádraží

Source
František Václavík
Publisher
ČTK
14.06.2007 11:40
Austria

Wien


Vídeň - Tisíc vlaků denně, které budou každý den přepravovat až 230.000 cestujících; taková bude kapacita nového hlavního nádraží ve Vídni, jehož výstavba začala tento týden.
    Nové nádraží s deseti nástupišti, v jehož areálu bude položeno na 100 kilometrů kolejnic, má být dokončeno v roce 2013. Jen přímé investice do nádražní budovy a do železniční infrastruktury se odhadují na 886 milionů eur (přes 25 miliard korun), včetně výstavby dalších objektů v okolí bude celý projekt stát na dvě miliardy eur (asi 56 miliard korun).
    Vídeňské i spolkové úřady předpokládají, že rakouská metropole se vzhledem ke své geografické poloze stane nejdůležitější železniční křižovatkou Evropy a nová koncepce včetně hlavního nádraží k tomu má významně přispět.
    Vídeň se podobně jako v nedávné minulosti německá metropole Berlín tímto projektem rozhodla definitivně ukončit koncepci několika železničních uzlů na obvodu města a vybudovat centrální nádraží, které zajistí průjezdnost města po železnici a rychlé napojení jednoho ústředního uzlu na všechny hlavní tahy.
    Dosavadní systém znamenal, že například cestující, který přijížděl od západu a chtěl pokračovat dále na východ, se musel dopravit prostředky městské veřejné dopravy ze Západního nádraží na Východní nebo Jižní nádraží. Plynulé propojení těchto tahů má ušetřit nejméně 40 minut času.
    Výstavba bude navíc provázena modernizací tratí i jejich doplněním některými novými úseky a tunely, které mají přispět k dalšímu urychlení a zatraktivnění jízdy po kolejích a částečnému odlehčení automobilové dopravě.
    Nové hlavní nádraží vznikne v prostoru Jihotyrolského náměstí, částečně na místě dosavadního Jižního nádraží, které bude stejně jako Východní nádraží strženo. Západní nádraží zůstane zachováno, ale bude mít napříště jen regionální charakter.
    V první fázi výstavby v tomto a příštím roce bude přiblížena trasa metra U1 k budoucímu nádraží a postavena nová stanice rychlodráhy S-Bahn s  přestupním tunelem k nádraží. Vlastní stavba nádražní budovy s originálním řešením střechy začne v roce 2009. Zároveň začne na celkové ploše 60 hektarů v  okolí nádraží vznikat prakticky nová městská čtvrť s obchody, restauracemi, kancelářskými i obytnými budovami.
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
Ups
Jan Kratochvíl
14.06.07 01:49
fíha
rob
14.06.07 01:36
nádraží
14.06.07 01:41
Omluva
Jan Kratochvíl
14.06.07 01:33
show all comments

Related articles