Sportoviště pro gymnasium v Hellerup od BIG

Publisher
Petr Šmídek
25.05.2015 14:45
Bjarke Ingels
Bjarke Ingels Group B.I.G.

Po dvou letech od dokončení víceúčelového sálu na dvoře gymnasia v Hellerup přibyl v zadní části školního areálu nový dvoupodlažní objekt sloužící ke společenským, kulturním a vzdělávacím aktivitám. Projekt o rozloze 1400 m² se nachází mezi školním dvorem a fotbalovým hřištěm, pod nímž je částečně umístěn. Zatravněná plocha plynule přechází v šikmou střechu nové přístavby, odkud se jako z tribuny nabízí výhled na sportovce. Kruhovým otvorem v trávníku se vstupuje po schodišti a rampách do podzemní části. V chodbách se zakulacenými rohy jsou instalovány dlouhé lavice, které slouží jako neformální studijní místa. Cesta z hřiště plynule navazuje na multifunkční sál, prochází pod budovou školy a ústí u nového hlavního vstupu. Autorem návrh je Bjarke Ingels, bývalý student školy v Hellerup a zakladatel kodaňské kanceláře BIG.„Moje střední škola, jejíž areál byl původně uzavřený a rozptýlený, se konečně stala pomocí dvou cílených zásahů otevřenou a sjednocenou. Přestože byla každá fáze samostatná a ucelená – jejich spojením a promícháním se přeskupil součet výhod obou částí. Podobně jako u katalyzátorů nebo enzymů, které když jednou vložíte, tak se celé okolní prostředí transformuje v něco zcela nového.“
Bjarke Ingels
0 comments
add comment

Related articles