Rodinný dům v Leiria od Aires Mateus

Publisher
Petr Šmídek
15.03.2011 15:20
Manuel Rocha Aires Mateus

Lisabonský architekt Aires Mateus postavil u malého portugalského města Leiria rodinný dům, jehož abstraktní sněhobílá forma připomíná svou jednoduchostí stavby japonských minimalistů. Kvádr se sedlovou střechou je dokonale izolován od okolního prostředí. Introvertní stavba má všechna okna ukrytá uvnitř, takže se na první pohled může zdát, jako by žádná neměl. Do skupturálního domu je pouze jeden velký otvor v průčelí a zářez v šikmé střešní rovině. Světlo do interiéru dopadá centrálním stupňovitým atriem a trojicí menších dvorů zapuštěných do umělého zatravněného pahorku.
0 comments
add comment

Related articles