Kostel Martina Luthera v Hainburgu od Coop Himmelb(l)au

Publisher
Petr Šmídek
18.08.2011 11:00
Wolf D. Prix
Coop Himmelb(l)au

Nová kaple od architekta Wolf D. Prix z vídeňského ateliéru Coop Himmelb(l)au byla vysvěcena 30. dubna 2011, což je symbolicky 1700 let po vydání Galeriova ediktu, jenž povoloval křesťanům jejich náboženství, stavbu kostelů a jiné svobody. Následující den po otevření bran kostela také symbolicky padly omezení na unijním pracovním trhu pro pracovníky z nových členských, což je v Hainburgu výsostně aktuální téma, poněvadž z důvodu příznivých cen pozemků má přibližně 300 z celkem 6000 obyvatel města slovenskou státní příslušnost. Místní obec je v úzkém kontaktu s nedalekou farností v bratislavské Petržalce, o čemž svědčí účast nejvyššího biskupa slovenské evangelické církve Miloše Klátika při slavnostním ceremoniálu.
Projekt kostela Dr. Martina Luthera v Hainburgu je darem Wolfa D. Prixe svému rodnému městu. Evangelický kostel, který vznikl za necelý jeden rok na místě zaniklého kostela v centru města, kromě uvolněného a převýšeného prostoru k bohoslužbám nabízí také společenský sál a další místnosti, které po formální stránce i výškově plynule navazují na své okolí. Symbolika kostela je odvozena z obřího stolu, kdy na čtyřech železobetonových nohách spočívá 'oblak' střechy se trojicí světlíků. Při navrhování ojedinělé střechy bral její autor zejména ohled na atmosférické osvětlení vnitřního prostoru otevírajícího se do hlavní ulice, kde svojí skládanou fasádou zve kolemjdoucí z bohoslužbám. Odstínění od venkovního ruchu a vnitřní intimita je navozena symbolickou dřevěnou stěnou se symbolem kříže za skleněnou fasádou. Hlavní prostor kostela uzavírá prosklený dětský koutek, křtitelnice a společenský sál v zadní části. Obě hlavní místnosti kostela lze přitom sloučit do jediného prostoru.
Hlavní pozornost však poutá křehká dvacetimetrová zvonice a zastřešení kostela vycházející z tvaru střechy nedaleké románské kostnice. Architekti dále přiznávají inspiraci 'světelnými kanóny' v klášteru La Tourette nebo sochami Henryho Moore. 23 tun těžká střešní konstrukce musela vzniknout v baltských docích, poněvadž technologie na složité tvarování trojdimenzionální geometrie z 8mm ocelových plátů je dostupná zatím jen loďařskému průmyslu.
Projekt kostela s napnutým rozpočtem 1,4 milionu euro tvoří v současném portfóliu realizovaných staveb Coop Himmelb(l)au nepatrný zlomek. Například do jejich právě dokončovaného konferenčního centra v Číně by se vešlo dva tisíce kostelů Martina Luthera, ale dle slov Wolfa D. Prize, mohou i malé objekty velký význam na celou obec a zcela proměnit svoje okolí.
0 comments
add comment

Related articles