Ještěd f kleci 09 - 3.místo

Source
x-fatul
Publisher
Tisková zpráva
18.02.2013 17:50
Czech Republic

Liberec

Jan Kurz

Lenka Pechanová (5.roč) a Jan Kurz (4.roč) - Roudnické Záhumenní

atelier urbanismu: Ing.arch. Akad.arch. Jiří Klokočka / Ing.arch. Dott. Ing. Petr Janoš
Zadání
Zadáním bylo na základě celkové koncepce vytvořené během první části semestru pro Roudnici nad Labem navrhnout její klíčová místa.

Návrh
Roudnice nad Labem leží v jedné ze dvou nejúrodnějších oblastí České republiky a má dlouhou historii a tradici v pěstitelství, které je naprosto zřetelně čitelné v bezprostřední blízkosti města. Současně je městem plným zeleně, která má různé charaktery. Od udržovaných parků a zahrad přes zanedbávané a nevyužívané plochy až k přírodní a zemědělské zeleni okolo města.
V dnešní době je v intravilánu i extravilánu mnoho ploch, které jsou poměrně dobře zapojené, ale ne naplno využívají svůj potenciál. Výběrem těchto ploch a jejich smysluplným propojením vzniká kompaktní funkční celek Roudnické záhumenní.
"Roudnické záhumenní”  je tedy souborem procesů vycházejících z historických i aktuálních analýz potvrzujíc potřeby a výhody vlastní výroby produktů z původních i námi nově navrhovaných vinic, sadů a dalších produkčních ploch. Zároveň se jedná o jeden z nástrojů pro zlepšení ekonomické stability města a především o jasnou hranici pro rostlou zástavbu, ale je i důležitým přechodem z městské struktury do otevřené krajiny a to v obou směrech, protože věříme, že v dnešní době je víc, než kdy dříve, důležité si tyto hranice a přechody definovat a uvědomovat.
0 comments
add comment

Related articles