Ján Bahna po druhý raz prezidentom Spolku architektov Slovenska

Publisher
Tisková zpráva
01.12.2011 15:55
30. novembra 2011 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Spolku architektov Slovenska (SAS). Na programe bolo zhodnotenie činnosti SAS za uplynulé trojročné obdobie aj predstavenie plánov do budúcnosti. Účastníci VZ diskutovali o situácii architektúry a postavení architektov v súčasnej spoločnosti, o dopadoch hospodárskej krízy na profesiu, o domácich a zahraničných aktivitách SAS, o výročných cenách SAS a o spolkovej tlači.
Účastníci Valného zhromaždenia zvolili pre najbližšie trojročné obdobie prezidenta, vicepre- zidentov a členov prezídia SAS. Staronovým prezidentom sa stal profesor Ján Bahna (nar. 1944), ktorý tak bude vo funkcii už druhé volebné obdobie. Viceprezidentmi pre jednotlivé regionálne združenia SAS sa stali Štefan Šlachta pre Bratislavský región, Jozef Istenes (Komárno) pre Západoslovenský región, Igor Teplan (Banská Bystrica) pre Stredoslovenský región a Václav Kohlmayer (Prešov) pre Východoslovenský región.Profesor, akad. arch., Ing.arch. Ján Bahna, architekt SKA
Architekt Ján Bahna sa narodil 8. 4. 1944 v Pukanci. Architektúru študoval na SVŠT v Bratislave v rokoch 1961-67 u prof. Jozefa Lacka a na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1967-70 u prof. Vojtecha Vilhana. V rokoch 1971 - 78 spolupracoval s prof. V. Vilhanom. V rokoch 1971-89 pôsobil v Štátnom projektovom ústave obchodu. Od roku 1990 vedie súkromný AA ateliér architektúry. V tom istom roku nastúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave ako vedúci ateliéru architektúry III.
V roku 1992 sa habilitoval a v roku 2008 inauguroval na profesora. Je zakladajúcim členom Spolku architektov Slovenska a Slovenskej komory architektov. Od roku 2003 pôsobil v Spolku architektov Slovenska ako viceprezident pre Bratislavu. V roku 2008 sa bol po prvý raz zvolený za prezidenta SAS.
Ján Bahna je nositeľom viacerých architektonických cien. Počas štyridsaťročnej praxe realizoval desiatky objektov, hlavne v Bratislave. Sú to interiéry (Vládny salónik na bratislavskom letisku, spolu s Vojtechom Vilhanom), obchodné domy (OD Ružinov, dnes už neexistuje), banky (centrály ČSOB a VÚB v Bratislave), rekonštrukcie medzivojnovej i historickej architektúry, vily a rodinné domy. Je členom redakčných rád a odborných komisií. Pravidelne publikuje v odbornej i verejnej tlači. Jeho diela sú vystavované a publikované aj v zahraničí. Bol kurátorom viacerých výstav, ktoré prezentovali zverejňovali slovenskú architektúru v zahraničí.
0 comments
add comment