Hlavní sídlo Swarovski u Curychu od Christopha Ingenhovena

Publisher
Petr Šmídek
11.10.2010 08:40
Christoph Ingenhoven
Ingenhoven Architects

Bižuterní firma Swarovski si nechala v Männedorfu s překrásným výhledem na Curyšské jezero postavit své  švýcarské hlavní sídlo. Na tomto pozemku až do roku 2005 vyráběla firma Cerberus-Siemens požární hlásiče, než se přestěhovala se svými 490 zaměstnanci do města Zug.
Do soutěže na nové sídlo Swarovski bylo v roce 2007 přizváno pět architektonických ateliérů (mezi nimi Baumschlager Eberle nebo Theo Hotz), z nichž vítězně vzešla düsseldorfská kancelář Ingenhoven Architekten.
Hlavní myšlenka návrhu se odvíjí z toho, zprostředkovat co největšímu počtu zaměstnanců působivý výhled na jezero a za ním se rýsující Alpy. Tento základní požadavek dal vzniknout “podkovovité“ formě s kompletně prosklenými fasádami. Dalším úkolem architektů bylo vytvořit co nejvíce “otevřené a komunikativní pracovní prostředí s flexibilním a snadno přestavitelným prostorovým uspořádáním jakož i zdravé a rovnocenné pracoviště pro obsluhující personál. Budova svým zjevem získala určitou prostotu, aby optimálně zapadla do svého okolí. Transparentní fasáda dodává objektu na požadované lehkosti. Venkovní terasy a úpravy svahů se vztahují ke kultivované krajině přilehlých vinic, luk a tradičních ovocných zahrad. Zvoucí výraz stavb má vítat příchozí návštěvníky, zaměstnance i zákazníky. Vzájemně ladící povrchy a materiály dodávají stavbě na lehkosti a zároveň vytvářejí pocit sounáležitosti k podniku. Obloukovitá forma a z velké části otevřená pracoviště poskytují živé prostředí. Objekt má být jasným, transparentním a zdravým místem, kde se může zdržovat, pracovat a žít až 450 zaměstnanců.“

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles