Ekonomická škola v Moskvě od Davida Adjaye

Publisher
Petr Šmídek
16.10.2010 14:15
David Adjaye
Adjaye Associates

Moscow School of Management ležící na okraji desetimilionové megapole připomíná svým tvarem konstruktivistické projekty ruské avantgardy. Autorem stavby je však ateliér londýnského architekta Davida Adjaye. Škola, který byla předána do užívání v polovině září, vytváří nové centrum univerzitního campusu Skolkovo. Adjeyeho návrh o rozloze 45000m² se skládá z nízkého proskleného válce, na němž je položena čtveřice různě velkých kvádrů. Zvolený tvar má elegantním způsobem evokovat otevřenost a soudržnost instituce, ale zároveň snižovat přílišnou hierarchii. Kruhový půdorys přízemního podlaží slouží jako spojující prvek mezi jednotlivými výukovými a přednáškovými místnostmi jako i kongresovým centrem v horních podlažích. Na střeše válce se nachází poloveřejný park, jehož zeleň definuje zóny mezi kvádry přednáškových budov. V horních objemech se ztrácejí okna v nepravidelném vzoru pestrého obkladu. Díky tomuto rastru jsou okna téměř neviditelná. Abstraktní fasáda jistě ne bezdůvodně připomíná obrazy ruského malíře Kazimira Maleviče, jimiž se nechal David Adjaye inspirovat.
0 comments
add comment

Related articles