Držitelem Driehausovy ceny 2022 je Rob Krier

Publisher
Martin Horáček
01.04.2022 18:35
Rob Krier

Lucemburský architekt a sochař Rob Krier byl 7. února 2022 vyhlášen laureátem Driehausovy ceny za klasickou archi- tekturu. Nejvýznamnější světové ocenění pro současné tradicionalistické architekty, spojené s finanční odměnou 200 000 USD, mu udělila komise zřízená fakultou architektury Univerzity v Notre Dame v USA. Jejími členy jsou architekti Michael Lykoudis, Demetri Porphyrios, architektky Melissa DelVecchio a Elizabeth Plater-Zyberk a zakladatel města Seaside Robert Davis. Veřejné předání ceny, které se každoročně koná koncem března, bylo prozatím odloženo z důvodu pandemie covid-19.

Zároveň získal Cenu Henryho Hopea Reeda (50 000 USD) za kultivaci a propagaci tradiční výstavby a umění Wendell Berry (nar. 1934), americký spisovatel a environmentální aktivista. Berry významně ovlivnil diskusi o udržitelném zemědělství, péči o tradiční venkovskou krajinu a etice lidského soužití s přírodou.

Rob Krier se narodil v roce 1938 v městečku Greven- macher v Lucembursku. Je starším bratrem prvního držitele Driehausovy ceny, rovněž známého tradicionalistického architekta Léona Kriera (nar. 1946). Rob studoval architekturu na Technické univerzitě v Mnichově v letech 1959 až 1964. Po absolvování spolupracoval s Oswaldem Matthiasem Ungersem (1965–1966) a Freiem Ottou (1967–1970). Od roku 1973 vyučoval na několika vysokých školách, nejdéle na Technické univerzitě ve Vídni (1976–1998). V letech 1976 až 1994 vedl vlastní architektonické studio ve Vídni. V letech 1992 až 2004 měl společné studio s Nicolasem Lebunetelem v Montpellieru. V roce 1993 zalo- žil společnou kancelář s Christophem Kohlem v Berlíně, kde nyní působí jako „senior advisor“.

Rob se, podobně jako bratr Léon, ve svých teoretických a kritických textech i vlastních realizacích zaměřil na výzkum tradičního architektonického jazyka a urbanistických sché- mat a jejich využití v soudobé praxi. Pozornost vzbudila jeho kniha Stadtraum z roku 1975. Bohatá architektonická produkce Roba Kriera zahrnuje obytné a veřejné stavby a zejména ucelené polyfunkční městské bloky a čtvrti, tvaroslovím navazující na lokální tradici. Nalezneme je ve Vídni, Berlíně, Postupimi, Lucemburku, Haagu, Amster- damu, Montpellieru, Bilbau a dalších evropských městech.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles