Zahájení výstavy Ostravské těžní věže

Source
Antikvariát a klub Fiducia
Publisher
Tisková zpráva
10.05.2010 08:15
Antikvariát a klub Fiducia vás zve na zahájení výstavy

Ostravské těžní věže

v pondělí 10.5. v 18:00 ve vstupní chodbě antikvariátu.

Vernisáž výstavy spojená s komentovanou prohlídkou Martina Strakoše.

Výstava představí neodmyslitelné ostravské dominanty - těžní věže, doklad slavné hornické minulosti města. Připomene vývoj tohoto typu inženýrských staveb a současný stav uvedených památek. Jejich původně primárně praktická funkce se po zrušení těžby uhlí změnila v úlohu důležitého symbolu města, podobně, jako se přeměnila funkce památných a nyní již jen symbolických dominant - vodárenských věží podél Vltavy v historickém jádru Prahy. Současná podoba těžních věží, zachycených na fotografiích Romana Poláška, bude konfrontována s jejich podobou v době největšího rozvoje hornictví ve městě, kdy byly zapojeny do rozsáhlých důlních areálů, dnes celkově dochovaných jen v několika příkladech, jakými jsou důl Hlubina, Anselm / Eduard Urx a Michal / Petr Cingr. V krátkých textech bude připomenuta historie příslušných uhelných hlubinných dolů a úloha těchto věží v siluetě současné Ostravy.
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Ostrava.

Tuto akci podpořili: Statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Nadace české architektury, manželé Feltlovi, Archiv měta Ostravy, Concept.

0 comments
add comment