Vlastislav Hofman a česká kubistická avantgarda v Ostravě

Source
Dům umění Ostrava
Publisher
Tisková zpráva
27.09.2017 17:25
Vlastislav Hofman

Vlastislav Hofman (1884–1964)
Pocta invenci / A Tribute to Invention
27. 9. 2017 – 7. 1. 2018, vernisáž výstavy 26. 9. 2017 v 17 hodin
Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava


Zlatá medaile za scénografii na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v roce 1925 v Paříži. Je možné jednodušeji shrnout schopnosti všestranně talentovaného umělce Vlastislava Hofmana? Hofman byl především architekt, ale jeho vztah k avantgardním proudům se prolínal i v jeho malířské, grafické, scénografické a designérské tvorbě. Výstava v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění, ho představí v celé šíři a neopomene ani jediné kuboexpresionistické krematorium v Československu, které Hofman navrhnul a realizoval spolu s Františkem Menclem v Moravské Ostravě v letech 1923 až 1925.

V úterý 26. září bude v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO) v 17 hodin slavnostně zahájena výstava Vlastislav Hofman (1884–1964) Pocta invenci. Expozice v celé budově galerie se zaměřuje na všechny polohy umělcovy tvorby, vystaveno bude více než dvě stě exponátů. Výstavu zahájí kurátorka Mahulena Nešlehová, vernisáž uvede ředitel GVUO Jiří Jůza. K vidění bude v Domě umění do 7. ledna 2018.

„Po třinácti letech se opět navracím k tvorbě výrazné osobnosti českého moderního umění, architekta, malíře a designéra Vlastislava Hofmana," říká Mahulena Nešlehová, kurátorka výstavy, a pokračuje: „Ostravská výstava, která navazuje na umělcovu retrospektivu z roku 2004, je zaměřena především na ostravské pozadí. Ústředním tématem se stal příběh místního krematoria, které bylo v době své existence do roku 1979 jedinou kuboexpresionistickou stavbou toho druhu u nás."

Výstavu kurátorka rozčlenila do čtyř tematických okruhů. Každý představuje jednu z Hofmanových klíčových dovedností, a to v oblasti architektury, urbanismu, designu a užitého umění, malby, grafiky a scénografie. Ve všech sálech ostravského Domu umění budou moci návštěvníci objevovat nápaditá díla Vlastislava Hofmana, v nichž se umělecká a tvůrčí stránka prolíná s praktickou. Zastoupeny jsou architektonické návrhy a umělcovy vize, malby, grafiky, užité umění i dokumentační materiály z archivů.

Expozice představí mnohá známá Hofmanova díla, jako je například malba Děti z roku 1920 nebo akvarel Bohumil Kubišta z roku 1918. Svou výstavní premiéru však bude mít několik předmětů užitého umění, například kubistická hřbitovní lampička (1913–1914), kalamář (kolem roku 1920) nebo stolek ze souboru pánského pokoje (1910–1911), dále řada matric ke grafickým tiskům, pastely Boží muka (1928) i Jizerské hory od Harrachova (1934) a předně scénické návrhy ze soukromých sbírek.
 
Krematorium v Moravské Ostravě
„Zcela poprvé je vystavena dokumentace stavby, provozu a bourání krematoria v Moravské Ostravě, které dodnes budí emotivní ohlasy u odborné veřejnosti i u pamětníků. Architekti se stále zajímají o jeho přesnou podobu, protože se dochovalo jen pár archivních snímků u soukromých sběratelů, v Archivu města Ostravy a v Ostravském muzeu," dodává Petr Gába, spolukurátor výstavy, a pokračuje „Existence krematoria a jeho stopa v ostravském regionu byla silnější než politická zvůle. Podařilo se nám z fotografií a dobových záznamů vytvořit krátký dokument, který zachycuje příběh krematoria napříč časem."

Pořadatel: Galerie výtvarného umění v Ostravě a Ústav dějin umění AV ČR v.v.i
Kurátor: Mahulena Nešlehová
Spolukurátoři: Petr Gába,Věra Velemanová
Spolupracující odborníci: Markéta Svobodová, Lucie Vlčková
Architektonické řešení: Tomáš Svoboda
Grafický design: Robert V. Novák a Zuzana Burgrová

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury ČR Daniel Herman, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Statutárního města Ostrava Tomáš Macura.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministrestva kultury České republiky.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles