V Brně představují dílo architekta Ohmanna, autora Kramářovy vily

Source
Jan Tomandl
Publisher
ČTK
13.03.2014 17:55
Czech Republic

Brno

Tilman Schalk
Bedřich Ohmann

Friedrich Ohmann, Café Corso
Brno - Dílo architekta Friedricha Ohmanna včetně Kramářovy vily, rezidence českých premiérů, představuje nová výstava Moravské galerie v Brně. Ohmann patřil na přelomu 19. a 20. století k předním osobnostem evropské architektury. Spojoval nejlepší ideje minulosti s novými myšlenkami a prvky, řekl dnes novinářům autor výstavy Jindřich Vybíral.

    Ohmann čerpal inspiraci třeba v pražském baroku, které tehdejší teoretici ještě nedokázali docenit. "Ohmann se z díla barokních architektů, především Kiliána Ignáce Dientzenhofera, učil navrhovat s ohledem na širší prostorové vztahy, na genia loci," uvedl Vybíral.
    Výstava měla premiéru v Praze, ovšem její brněnské uvedení nabízí více informací o Ohmannově tvorbě za českými hranicemi, například ve Vídni, Magdeburgu a Splitu. Oproti Praze je v Moravské galerii vystaven také Ohmannův nábytek ze zdejších sbírek.
    Ohmann, jenž žil v letech 1858 až 1927, byl typickým Středoevropanem. Narodil se ve Lvově, jeho otec byl český Němec v rakouských službách. V roce 1888 se Ohmann stal prvním profesorem architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde za deset let vychoval řadu následovníků, stejně jako později při svém působení ve Vídni.
    V českých zemích zanechal řadu staveb, například pražský Valterův palác a hotel Central. "Ohmannem navržené Café Corso je považováno za první secesní stavbu v české metropoli," řekl Vybíral. Později architekt pracoval třeba na modernizaci císařského sídla ve Vídni. Pro brněnskou rodinu Löw-Beerů vytvořil nerealizovaný návrh honosné rezidence.
0 comments
add comment

Related articles