Ukradená galerie: Uhlík architekti

Source
Ukradená galerie
Publisher
Tisková zpráva
29.04.2014 22:20
Petr Uhlík
Uhlík architekti

Zveme Vás na 23. díl cyklu o mladé české architektuře, který probíhá v rámci pražské UKRADENÉ GALERIE. Pozvání tentokrát přijali UHLÍK ARCHITEKTI. Výstava spolu s přednáškou proběhne tento čtvrtek 1. května 2014 od 21 hodin v UKRAmodulu na náplavce na Výtoni u Avoid Floating Gallery.

UHLÍK ARCHITEKTI

"Chceme dělat lepší prostředí pro život. Cíl se zdá prostý: postavit jednoduchý, chytrý, perfektně fungující dům, s dobrým prostorem, za rozumné náklady, ve kterém se budou lidé dobře cítit. Dům dobře zasazený do okolního prostředí. Není však jednoduché toho dosáhnout. Dům se vlivem překotného vývoje technologií proměňuje, komplikuje. Už jen všechny části udržet pohromadě, v rovnováze je nesnadný úkol. Najít odpovídající formy pro nové potřeby, materiály a technologie a přitom udržet to podstatné z minulosti.
"Kultura je údržba". Hodnoty z minulosti je třeba chránit a stavět na nich. To je úkol nejzodpovědnější. Zabýváme se také detailem, ten ale musí být v rovnováze se stavbou. Považujeme za důležité zachovat si selský rozum a odstup. Dobře naslouchat klientovi nesmí být pouhá fráze, ale metoda práce, úhelný kámen navrhování."


Více informací o výstavách na UKG se dozvíte na webových stránkách.
0 comments
add comment

Related articles