Slavné plzeňské vily i jejich osud představí nová výstava

Publisher
ČTK
29.11.2012 16:50
Czech Republic

Pilsen

Plzeň - Na výstavu o slavných vilách města Plzně zve Západočeské muzeum. Návštěvníkům představí 28 vilových staveb a staveb rodinných domků vybudovaných v Plzni v období od 70. let 19. století až po současnost. Lidé se seznámí se vznikem cenných objektů i s jejich následnými osudy a s  aktuálním stavem. K vidění budou práce významných architektů, nejen světově proslulého Adolfa Loose. ČTK o výstavě informovala kurátorka Lenka Jirátová.
    
"Každé ze staveb je věnován samostatný panel s textem, současnými a archivními fotografiemi a plány. Vybrané objekty jsou příkladem architektonického myšlení, ukázkou životního stylu a charakterizují své tvůrce, majitele a obyvatele," uvedla.
     S Plzeňským krajem a Plzní je spojena řada významných jmen zlaté éry vilové architektury, například Bohumil Hübschmann, Adolf Loos a jeho spolupracovník Karel Lhota, Heinrich Kulka a další. "Mezi nejvýznamnější památky vilové architektury v Plzni se řadí například secesní vila Karla Kestřánka, byty od Adolfa Loose. Z období funkcionalismu zaujme například vila Jana Rohrera nebo vila Karla Tomáška," uvedla.
     Řada objektů i jejich majitelů přitom měla pohnutý osud, například secesní vila Karla Kestřánka postavená podle projektu vídeňského architekta Františka Krásného utrpěla nejen stavbou čtyřproudé Karlovarské třídy v Plzni, ale také nekvalitně provedenými opravami novým majitelem v letech 1994 až 1995. "Byla ve své době velmi odvážnou, mimořádnou stavbou. Architekt již totiž opustil přísný wagnerovský klasicismus a dal průčelím vily poetický ráz," uvedla Jirátová. Po přestavbě Karlovarské třídy v 70. letech 20. století se vila, do té doby situovaná uprostřed zahrady, ocitla na hraně silnice. Kvůli dodržení předepsané šířky chodníku bylo odstraněno dominantní schodiště před hlavním vstupem do domu, vstup byl zazděn. Hodnota objektu utrpěla také zásahy v  90. letech 20. století, kdy nový majitel provedl opravy bez projednání s  památkáři a stavebním úřadem.
     Kromě starších staveb výstava přibližuje i  architekturu současnou, mezi níž vyniká například vila Skalka.
     Výstava, jež potrvá do 6. ledna, je doplněna výběrem dalších staveb z výstavy Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Návštěvník tak může porovnat plzeňskou architekturu s  architekturou rodinných domů v celé ČR.
0 comments
add comment