Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole

Výstava a přednáška v dokumentačním centru na Norbertově

Source
Muzeum hlavního města Prahy
Publisher
Petr Šmídek
28.06.2018 10:40
Czech Republic

Prague

Josip Plečnik

Místo: Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Termín: 28. 6. 2018 – 30. 9. 2018
Od června do září tohoto roku má pražské publikum možnost navštívit vlastní dům architekta Jože Plečnika v Lublani formou výstavy ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov. Putovní výstavu připravilo městské muzeum v Lublani, které je pověřeno odbornou správou domu architekta Jože Plečnika. Výstava prezentuje náročnou obnovu památky moderní architektury, která byla zpřístupněna teprve v roce 2015 a která formou stálé expozice představuje architektovo autentické životní a pracovní prostředí. Dobové černobílé fotografie doplňují aktuální barevné snímky domu a původní materiály ze sbírky Jože Plečnika. Uvedením tohoto tématu Muzeum hlavního města Prahy pokračuje v prezentaci restaurátorských obnov památkových objektů započatých již výstavou o obnově Müllerovy vily.

Plečnikova Lublaň - Architekt a jeho město
Přednášející: Mgr. Ana Porok
Místo: Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Termín: 28. 6. 2018 od 18:00 hodin

Cena: 60 Kč

Přednáška v angličtině. Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu.

Slovinský architekt Jože Plečnik (1872–1957) zanechal zřetelnou stopu ve třech evropských hlavních městech: Vídni, Praze a zvláště v rodné Lublani, kde pracoval od roku 1921 až do své smrti v roce 1957 a kde realizoval vizi města založeného na předlohách klasické architektury. Díky Plečnikovu dílu je hlavní město Slovinska ve smyslu urbanistického plánování a architektury komplexním uměleckým dílem. Je jedním z mála měst, které bylo hluboce utvářeno pouze jedním architektem. Plečnikova Lublaň se vyznačuje dvěma výraznými osami, osou pozemní a vodní, které utvářejí podobu středu města. Zatímco pozemní osa spojuje Plečnikův dům v Trnovu s Kongresním náměstím, plány pro vodní osu obsahují návrhy nábřeží a mostů přes řeku Lublanici protékající historickým centrem. Současně s přípravou plánů pro Lublaň se Jože Plečnik věnoval studiu starověkého stavitelství. Přepracováním prvků klasické architektury a jejich následným uplatňováním vznikl Plečnikův vytříbený architektonický styl.
Doprovodnou přednášku k výstavě Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole přednese historička architektury a kurátorka Plečnikova domu v Lublani Ana Porok.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles