Otevření expozice 2x100 mil.m² na La Biennale di Venezia 2014

Source
Lenka Hejlová
Publisher
Tisková zpráva
12.06.2014 23:25
Martin Hejl
Kolmo.eu

6.6. jsme měli tu čest otevřít národní expozici v českoslovneském pavilonu v italských Benátkách na 14.bienále architektury, které letos kurátoruje Rem Koolhaas. Zároveň byla uvedena stejnojmenná kniha 2x100 mil.m² Atomized Modernity - on architecture of large housing complexes in Czechoslovakia 1914-2014 z dílny studia KOLMO.eu, které je, v čele s Martinem Hejlem, kurátorem národní expozice.


Posledních 100 let  je převážně společnými dějinami Československa, proto je expozice českého pavilonu expozicí o společné historii dvou dnes autonomních států. Oslovili  jsme univerzity, urbanisty, architekty z obou zemí, aby se společně podíleli na sběru dat.
Československý pavilon je posledním společným územím obou států, tedy posledním residuem již neexistujícího Československa. Tento fakt jsme zviditelnili ve spolupráci s Tomášem Džadoněm záměnou pořadí jmen obou států nad vstupem do pavilonu.   

Mapa:
Rozhodli jsme se podrobně sledovat univerzální architekturu v Československu za posledních 100 let. Tou je bydlení v jeho třech základních etapách - standartizace 1914-1948, prefabrikace 1948-1989 a katalogizace  po revoluci 1989. Tento vývoj dokumentujeme na velké mapě 56 největších československých měst s vyznačenými obytnými celky postavenými v uplynulých 100 letech. Je překvapivé, že 90% veškerých obytných budov bylo postaveno právě v tomto období.

6 Obytných celků:
Z tohoto universa bydlení jsme vybrali 6 klíčových velkých residenčních celků a sekvenčně je zobrazili na stěnách. Baťův Zlín, sorela v Ostravě-Porubě, nový přesunutý Most, bratislavská Petržalka coby největší sídliště ve střední Evropě, postmoderní Velká Ohrada v Praze a porevoluční satelit v Jesenici u Prahy odhalují cestu od individuálního bydlení ve standardizovaném rodinném domě, přes kolektivní panelovou výstavbu, k opět individuální katalogizované suburbii dnes. Tato cesta od domku k domku popisuje změny základního městského vzorce.

Diagram evoluce univerzální architektury:
Třetím doplňujícím prvkem je totem - 3D diagram evoluce prefabrikace od Baťova domku k poslednímu postavenému panelovému domu VVÚ ETA ve Velké Ohradě, který byl po revoluci nahrazen nejoblíbenějším katalogovým domem Alfa. Seskupením těchto elementů vzniká základní algebra, kterou je možné vyskládat 97% bydlení vyznačeného v mapě.
Nabízí se otázka, jaká je úloha architekta v projektování této masy? Proto jsme mobilizovali sérii 16-ti rozhovorů s historiky, inženýry, urbanisty a tvůrci těchto 6-ti highlightů, které vychází jako kniha s názvem 2x100 mil.m² - Atomized Modernity. Ta, jak doufáme, otevře kritickou debatu o roli architekta ve výstavbě většinové městské substance dnes, popřípadě jak nakládat s tím, co už bylo postaveno.

Exteriér pavilonu, který pro letošní ročník nese název Slovakia Ceco, je oživen dvěma zrestaurovanými původními dětskými prolézačkami, kterými byla vybavena v 60.-80. letech většina prefabrikovaných obytných celků.

Výstava je pro veřejnost otevřena 7.6.-23.11.2014 od 10:00 do 18:00 hodin mimo pondělky

Kurátor: Ing.arch.Martin Hejl + KOLMO.eu

Spolupracovali: atelier Lenky Hejlové a Martina Hejla FUA TUL, atelier Jana Studeného a Benjamina Brádňanského a atelier Petra Stece a Vita Halady VŠVU v Bratislavě, studio d+g+g, Jan Šrámek, Tomáš Džadoň, Alexey Klyuykov, Cyril Říha, Mikuláš Macháček, Linda Dostálková a další

S laskavou podporou:
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury SR
Národní galerie v Praze
Slovenská národní galerie
Nadace české architektury
ČVUT
Slovenská akadémia ved
překladatelská agentura Skřivánek
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Národní technické muzeum
Archiv města Ostravy
0 comments
add comment

Related articles