Městské zásahy Trutnov 2016 - pozvánka na vernisáž

Nápady pro lepší město

Source
UFFO – Společenské centrum Trutnov
Publisher
Tisková zpráva
25.10.2016 06:45
Petr Lešek
Jiří Janďourek

Kdy: čtvrtek 27. října 2016, 19:00 hodin
Kde: UFFO – Společenské centrum Trutnov

Slavnostní večer s vernisáží, při níž architekti představí nápady na zlepšení Trutnova

Přes celé léto spolek TUarch v rámci Městských zásahů Trutnov sbíral od občanů podněty na zlepšení města. Zároveň oslovil architekty, které kultivace veřejného prostoru zajímá a kteří vypracovali návrhy na možná zlepšení různých částí Trutnova. Návrhy i podněty budou veřejnosti prezentovány ve čtvrtek 27. 10. v 19 hodin ve Společenském centru UFFO. Večer zakončí inspirativní projekty předních českých architektů Petra Leška ze studia Projektil a Jiřího Janďourka z ATAK architekti. Úspěšné realizace veřejných prostorů v Litomyšli pak představí Antonín Dokoupil. Součástí večera bude i křest katalogu a vernisáž výstavy Městské zásahy Trutnov 2016. Vstup je zdarma.

Nápad oživit městský prostor z vlastní iniciativy vznikl v roce 2007 v bratislavském ateliéru Vallo Sadovský. Tehdy architekti oslovili kolegy z dalších ateliérů, aby si sami vybrali prostor, problematické místo ve městě a pokusili se navrhnout nějaké řešení, Po velkém úspěchu v Bratislavě byl projekt realizován v Praze, Brně, Jablonci nad Nisou, Kladně, Ostravě, Zlíně a v dalších městech, která spolek TUarch inspirovala k organizaci letošního prvního ročníku v Trutnově.

Cílem spolku TUarch, tvořeného architekty – rodáky z Trutnova, bylo vytvořit myšlenkový základ, který má podnítit diskuzi a později i snahu o řešení problémů, které mohli díky interaktivní mapě na webu pojmenovat i samotní obyvatelé Trutnova.  Výsledkem je 119 pojmenovaných problémů, podnětů.

V červenci zároveň proběhl ve spolupráci se spolkem Nezevli jen tak" na Horní promenádě u řeky Úpy workshop pro 22 studentů z celé republiky. Těm se během jednoho týdne podařilo břeh řeky, ještě donedávna skrytý za parovodem, oživit 5 intervencemi a upozornit na jeho potenciál.

Kromě sesbíraných podnětů a realizovaných zásahů v rámci workshopu architekti a kreativci zaslali 14 návrhů. Zabývalo se jimi 52 tvůrců a zapojily se tři ateliéry na ČVUT v Praze. Témata, kterými se architekti zabývali, sahala od industriálního potenciálu města, sídliště a řeky, přes dílčí specifická místa a objekty ve městě, až k úzce zaměřeným tématům jako je cyklistika a reklama ve městě.

Profil přednášejících hostů:

Ing. arch. Petr Lešek. Narodil se v roce 1973 v Písku. V roce 2002 založil s Romanem Brychtou a Adamem Halířem Projektil architekti. Od roku 2003 je partnerem Ondřej Hofmeister. Je autorem např. Národní technické knihovny v Praze, Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové, Střediska ekologické výchovy Sluňákov.

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek. Narodil se v roce 1975 v Liberci. V roce 2010 zakládá spolu s Janou Medlíkovou ateliér Atak architekti. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti na FUA TUL. Mezi nejvýznamnější realizace patří náměstí ve Frýdlantu v Čechách a Nový magistrát v Liberci

Ing. Antonín Dokoupil. Litomyšl je na české architektonické scéně ojedinělý fenomén a za své veřejné stavby pravidelně sbírá ocenění Grand Prix OA, včetně nominací na mezinárodní Mies Van de Rohe Award. Ing.  Antonín Dokoupil je vedoucím odboru rozvoje a jednou z klíčových postav tohoto města.

Pořadatel: UFFO - SCT a, TUarch, z.s., Ing. arch. Michal Rouha , Ing. arch. Jan Veisser, Ing. arch. Benedikt Markel

Autoři ideje Městských zásahů: Ing. arch. Matúš Vallo a Ing. arch. Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects)

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles