Loos in Pilsen - výstava pokračuje do New Yorku

Source
Gabriela Darebná, Západočeská galerie v Plzni
Publisher
Tisková zpráva
21.01.2021 13:30
USA

Adolf Loos

Multimediální výstava Loos in Pilsen pokračuje dále do světa. Po jejím úspěšném představení v Tel Avivu je nyní na řadě New York. Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 21. 1. 2021 v galerii Českého centra New York, která se nachází v Bohemian National Hall, z důvodu pandemie bude v režimu přísných opatření. Další uvedení výstavy se během letošního roku uskuteční v Paříži, Tokiu, Bruselu, Berlíně, Mnichově a Vídni. Výstava vznikla ve spolupráci Českých center a Západočeské galerie v Plzni, partnery jsou město Plzeň a Plzeň-TURISMUS. Autorem výstavy je Petr Domanický.
Vernisáž proběhne z důvodu COVID opatření v on-line prostředí. O to důležitější bude doprovodný program, který ČC NY k této výstavě chystá. V pátek 26. února to bude přenos koncertu z jednoho z plzeňských Loosových interiérů, konkrétně z bytu rodiny Voglových na Klatovské 19, kde zahraje místní Pilsner Jazz Band a do Ameriky pozdraví představitelé města, kraje i Západočeské galerie. Hlavní doprovodnou akcí pak bude česko-rakousko-americká odborná online konference Loos: Hledání prostoru moderního života, která se bude zabývat jak historickými transatlantickými architektonickými souvislostmi, tak i implikacemi do současnosti. Na americké straně projekt podporují české zastupitelské úřady v NY, ve Washingtonu i v Chicagu, CzechTourism, Austrian Cultural Forum New York a řada osobností z akademické sféry a architektury.
MIROSLAV KONVALINA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA NEW YORK: „Pobyt v USA Adolfa Loose významně ovlivnil. Pobýval zde pouhé tři roky (1893–1896) a živil se převážně manuální prací. Studoval styl Louise Sullivana, významného představitele chicagské školy. Jeho nejvýznamnějším počinem na americkém kontinentu je neúspěšný návrh projektu Chigaco Tribune. Jeho návrh, připomínající dórský sloup, inspiroval postmodernisty užitím metafor a historických motivů. Po návratu Loos ve své tvorbě využíval některé prvky amerických domů, jako je obytná „hala“ s odpočivným koutem, krbem a trámovým stropem.“
Cílem výstavy je představit Loose jako špičkového evropského architekta své doby. Spojení Loos a Plzeň bylo logické, Plzeň má totiž nejvíce loosovských realizací hned po Vídni. Podle organizátorů totiž výstava připomene slavné západočeské město takříkajíc „z jiného pohledu“. Prostřednictvím interiérů a příběhů jejich majitelů, rodin významných podnikatelů, jež s nástupem nacismu musely emigrovat do celého světa včetně Ameriky.
ROMAN MUSIL, ŘEDITEL ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI: „Jsem rád, že výstava Loos a Plzeň putuje po Českých centrech v zahraničí i v této složité době, poznamenané pandemií koronaviru. Pro Západočeskou galerii je tato výstava příležitostí představit práci našich badatelů, v tomto případě Petra Domanického, kurátora sbírky architektury, který se tématem dlouhodobě zabývá. Plzeň patří společně s Vídní mezi města s největším počtem interiérových realizací tohoto světově proslulého architekta a jednu z nich, tzv. Semlerovu rezidenci spravuje Západočeská galerie v Plzni. Věřím, že výstava bude přitažlivá i pro americkou veřejnost tím spíše, že Loos v letech 1893-1896 ve Spojených státech působil.“

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles