Jak jsme chtěli bydlet - vernisáž v GJF

Bytová politika Českosloslovenska 1918–1938

Source
GJF
Publisher
Tisková zpráva
09.10.2018 21:25
Czech Republic

Prague

Old City

Michal Kohout
David Tichý

Výstava je pořádána u příležitosti 100. výročí založení republiky za podpory Ministarstva pro místní rozvoj ČR. Představí tématiku budování společnosti skrze bytovou výstavbu v prvních dekádách existence Československa a dobové postoje a přístupy československé společnosti k tématice bydlení na základě sledování jednotlivých subtémat: státní politika bydlení, sociální bydlení, diskuse o bydlení, družstevní výstavba, soukromé nájemní bydlení, experiment v bytové výstavbě, kolektivní bydlení a kolektivní domy, firemní výstavba bydlení, prefabrikace a standardizace a bytová nouze. Autoři textů jsou Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Hubert Guzik, Jakub Potůček, Klára Eliášová, Eva Novotná, Lucie Valdhansová a Ivan Wahla, a kurátory výstavy Michal Kohout a David Tichý.

Zahájení výstavy: 17. října v 19:00, GJF
Konference: 18. října, 9:00–15:30, Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1
Křest publikace: 7. listopadu v 18:00, GJF

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles