Gabu Heindl: Městské konflikty - Manifest bydlení - výstava v GAB

Source
Galerie architektury Brno
Publisher
Tisková zpráva
21.12.2021 18:15
Exhibitions

Czech Republic

Brno

Gabu Heindl

Výstava je součástí probíhajícího výzkumu Gabu Heindl, který kriticky nahlíží roli architektury v rámci politik bydlení a plánování. Výchozím bodem je drobný Manifest politiky PÉČE o bydlení jako veřejného statku a lidského práva a PÉČE o půdu. Heindl však politická východiska takového snažení – sepsání manifestu – jasně vnímá jako vratká, dílčí, sporná.
V rámci aditivní koncepce dává výstava nahlédnout vývoj globální krize bydlení prostřednictvím rozhovorů s aktivisty a aktivistkami v oblasti bydlení v konkrétních kontextech Vídně, Brna, Norimberku, Londýna a Vancouveru. Heindl dění vztahuje ke svým projektům, které vychází ze specifického zájmu o hledání budoucích strategií v rámci (ne)uskutečněných scénářů bytových politik Rudé Vídně. Průběžné doplňovaný Manifest bydlení je příspěvkem k bojům za právo na bydlení a na město.
Gabu Heindl (PhD) je architektka, urbanistka a aktivistka, která se zabývá bydlením v politice, plánování a veřejné správě a veřejným prostorem. Je profesorkou urbanismu na Norimberském technologickém institutu a vedoucí ateliéru na Architectural Association v Londýně. Je zakladatelkou oceňované architektonické kanceláře GABU Heindl Architektur a byla předsedkyní Rakouské společnosti pro architekturu (ÖGFA). Její práce byly vystaveny na bienále v Hongkongu a Šen-čenu, ve Storefront for Art and Architecture v New Yorku a na Benátském bienále, naposledy na téma bydlení v rámci urbanismu platforem v rakouském pavilonu na Benátském bienále 2021. O architektuře také píše, vydala např. Building Critique. Architecture and its Discontent (editoři G. Heindl, M. Klein, C. Linortner, Lipsko, 2019) a monografii Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung (Vídeň, 2020). Aktuálně se pro Vídeňskou komoru práce zabývá výzkumem spravedlnosti jako parametru územního plánování, výsledky představí v připravované publikaci Gerechte Stadt muss sein!.

Z důvodu současné nepříznivé epidemiologické situace se vernisáž a přednáška rakouské architektky Gabu Heindl uskuteční online. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 5. 1. 2022.

Odkaz na online vernisáž a přednášku MS Teams 22. 12. 2021 v 19:00
Otevírací doba: 22. 12. 2021–17. 2. 2022, ST–NE 14:00–19:00*
Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
*pro veřejnost otevřeno od 5. 1. 2022
produkce: Karolína Plášková
architektura: Karolína Munková
grafický design: Bára Růžičková
instalace: Adam Tomaschek, Ludmila Jankovichová, Šimon Doubrava, Martin Králík
organizační pomoc: Adéla Šoborová, Radmila Presová
konzultace: Jan Kristek
Projekt vznikl s finanční podporou Ministerstva kultury, Nadace české architektury, Státního fondu kultury, města Brna a Fakulty architektury VUT v Brně. Akce se uskutečňuje pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.
0 comments
add comment

Related articles