Andrea Kubná - Obchodní dům

Ateliér Hájek - Hulín, Ústav navrhování III, FA ČVUT

Publisher
Jiří Horský
06.04.2012 00:50
Andrea Jašková

Masivem kopce je protažena městská ulice. Podzemní objekt je složený ze tří rovnoběžných tunelů. Prostřední je veřejnou ulicí — obchodní pasáží. Dva boční slouží jako komerční plochy. V prostoru Tachovského náměstí je navržen parkovací dům s automatickým zakladačem.
0 comments
add comment