XI. Cena Bohuslava Fuchse - pozvánka na vyhlášení

Source
SOFA
Publisher
Tisková zpráva
14.05.2016 17:00
Peter Jurkovič
Ondřej Synek
Radko Květ

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou nyní pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru. Porota se skládá z uznávaných osobností architektonické scény, nepůsobících na FA VUT, a studentů – držitelů této ceny z uplynulého semestru.
Ateliérové práce vystavené v prostorách fakulty hodnotí porota složená z uznávaných osobností a studentů - laureátů minulého kola. Účast přislíbili Ing. arch. Ondřej Synek (re:architekti), Ing. arch. Peter Jurkovič (býv.GutGut) a Ing. arch. Radko Květ (Květ architekti). Ze studentů pak Bc. Daniel Struhařík, Linda Boušková a Karolína Melichárková.
Vítězné práce budou vyhlášeny během slavnostního večera dne 25. května 2016 v 19 hod v prostorách Praha / fórum pro architekturu a média, Husova 18, 602 00, Brno.

V porotě vedle studentských vítězů z uplynulého ročníku Ceny Bohuslava Fuchse zasednou tito architekti:

Radko Květ (*1954 Třebíč) po absolvování gymnázia na Slovanském náměstí nastoupil na Fakultu architektury VUT, kde v roce 1980 absolvoval. Poté působil v Brnoprojektu (1981-88). Od roku 1991 vede svou vlastní architektonickou kancelář. V letech 2000-09 externě spolupracoval s FA VUT.

Ondřej Synek (*1983 Praha) po absolvování gymnázia, studoval postupně na FA ČVUT, FUA TUL v Liberci a Škole architektury Emila Přikryla na pražské AVU, kde v roce 2011 absolvoval. Byl ředitelem hanspaulského filmového festivalu Eintopf. Na podzim roku 2010 organizoval letní architektonickou dílnu re:vodňany a jako hlavního lektora workshopu oslovil Michala Kuzemenského. V roce 2011 spoluzakládá s Michalem a několika dalšími kolegy z přelomového workshopu atelier re:architekti. Mimo to vede s Michalem Kuzemenským ateliér na FA ČVUT.

Peter Jurkovič (*1979 Bratislava) je architekt působící v Bratislavě. Po letech týmové práce (GutGut) hledá štěstí a tvůrčí svobodu v individuální kariéře. Od roku 2013 tvoří pod svým jménem a buduje značku JRKVC. Ve své tvorbě se věnuje převážně rezidenční architektuře a designu. Neustále hledá křehkou rovnováhu mezi formou a obsahem.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles