Superstudio 2016 - finále

Source
superstudiocontest.cz
Publisher
Tisková zpráva
03.03.2016 06:50
Srdečně Vás zveme na druhé kolo a slavnostní vyhlášení ideové architektonické soutěže SUPERSTUDIO do kulturního prostoru PRAHA/Fórum pro architekturu a média, Husova 18, Brno v sobotu 5.3.2016 od 17:30h.
Týmová dvoukolová studentská soutěž se odehrává nonstop během 24 hodin, přičemž téma se účastníci dozvídají až při zahájení soutěže. „Témata chápou architekturu a urbanismus v širších společenských souvislostech a perspektivě. Formát soutěže umožňuje během méně než třiceti hodin projít intenzivním procesem přemýšlení a získat cenné zkušenosti s úsporným vyjádřením a obhajobou jeho výsledků před publikem i porotou“, uvádí jeden z iniciátorů soutěže David Neuhäusl. To letošní zadával zakladatel bruselského kolektivu architektů a designerů ROTOR a čerstvý držitel Global Award for Sustainable Architecture pro rok 2015 – Maarten Gielen. V souladu s jeho profesním zaměřením se zadání týkalo stavby nebo její části určené k odstranění. Návrh měl počítat s novým využitím materiálů či konstrukcí v novém kontextu, provozu a funkci. Celkové náklady operace neměly pochopitelně přesáhnout přínosy.
Prvního kola soutěže se zúčastnilo na šedesát týmů vysokoškolských studentů. Složení týmů je nezávislé na ročníku či škole, takže kromě studentů architektury se zúčastnili i studenti jiných oborů (např. umění, ekonomie či medicíny). Zájem o soutěž každým rokem narůstá, což je dle organizátorů dáno kombinací unikátního konceptu soutěže, neotřelých témat a respektovaných osobností v porotě. „Celostátní finále nejlepších týmů z jednotlivých měst před veřejností bylo záměrem od prvního ročníku a s každým rokem se mu formát soutěže přibližoval.“
Celkem deset nejlepších týmů z Prahy, Brna, Liberce a Ostravy bude ve finálovém kole v Brně v kulturním prostoru PRAHA prezentovat své projekty živě před publikem i odbornou porotou. Tu tvoří teoretička architektury Monika Mitášová, architektka Yvette Vašourková a architekt Michal Palaščák, kteří budou návrhy veřejně hodnotit a následně vyberou a slavnostně vyhlásí vítěze.
Součástí večera bude hudební vystoupení v dramaturgii divadelního režiséra a hudebníka Matyáše Dlaba: koncert Františka Chaloupky, který se věnuje autorským kompozicím na pomezí avantgardní, experimentální a ambientní hudby. Slavnostní vyhlášení uzavře večírek s Nanook Craft + Warren / Dj Set.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles