Studentská soutěž Active House Award zná své vítěze

Publisher
Pavlína Drbálková
28.06.2012 12:45
VELUX Česká republika, s.r.o.

14.6.2012 byly v Galerii Jaroslava Fragnera vyhlášeny výsledky 1. ročníku studentské soutěže Active House Award zaměřené na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu.
Z přihlášených projektů z Česka a Slovenska ocenila mezinárodní odborná porota celkem 7 soutěžních prací. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, partnery soutěže byly ČVUT Praha, Česká rada pro šetrné budovy, Galerie Jaroslava Fragnera a Institut pro aktivní domy, o. s.

Generální ředitel VELUX Česká republika s.r.o David Brož
Active House Award je soutěží, která hledá cestu k trvale udržitelným budovám v aktivním standardu. Ten je definován kvalitou vnitřního prostředí budov, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou.
Kritérii pro hodnocení soutěžních prací byly kvalita vnitřního prostředí budovy z pohledu využitelnosti dispozice, množství denního světla v interiéru a zajištění ventilace; vliv na životní prostředí z pohledu architektonického zpracování, urbanismu, použitých materiálů a využití obnovitelných zdrojů. Třetím kritériem byla energetická efektivita, resp. nulová bilance spotřeby energie v rámci celoroční bilance. Pro kvantitativní hodnocení zmíněných kritérií byl využit preSBToolCZ, který je národním hodnoticím nástrojem pro kvalitu budov a vyjadřuje udržitelnost stavby.

Soutěžní práce hodnotila mezinárodní odborná porota v tomto složení:
  • Mag. Arch. Juri Troy – předseda poroty (juri troy architects, Rakousko)
  • MA Lone Feifer (Active House Alliance, Dánsko)
  • doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. (SEA Architekt, Česká republika)
  • Ing. arch. Ľubomír Závodný hostující profesor, FA STU, Bratislava (Závodný AA, Slovensko)
  • Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)
Ing.arch. K.Bukolská, Mag.Arch. Juri Troy, MA Lone Feifer, doc. Ing. arch. P.Suske, CSc., Ing. arch. Ľ. Závodný

Denní světlo je rozhodujícím prvkem pro udržitelné budovy díky úspoře energie pomocí pasivních solárních zisků, pro zajištění zdravého vnitřního prostředí a pro využití obnovitelné energie ze slunce," říká porotkyně Lone Feifer z Active House Alliance.

Kritérii pro hodnocení soutěžních prací byly kvalita vnitřního prostředí budovy z pohledu využitelnosti dispozice, množství denního světla v interiéru a zajištění ventilace; vliv na životní prostředí z pohledu architektonického zpracování, urbanismu, použitých materiálů a využití obnovitelných zdrojů. Třetím kritériem byla energetická efektivita, resp. nulová bilance spotřeby energie v rámci celoroční bilance. Pro kvantitativní hodnocení zmíněných kritérií byl využit preSBToolCZ, který je národním hodnoticím nástrojem pro kvalitu budov a vyjadřuje udržitelnost stavby.

Vítězem kategorie novostaveb se stal projekt studentek Fakulty stavební ČVUT v Praze Kristýny Klucové a Pavlíny Šmejkalové.

Soutěžní návrh rodinného domu s ateliérem v Mělníku zohlednil složité podmínky svažitého terénu a maximálně využil danou stavební parcelu. Porota ocenila vyvážené hmotové řešení obytné i pracovní části domu, které nabízí uživatelům pohodlí jak v interiérech, tak i na zahradě. Vítězný dům dosáhl v hodnocení udržitelnosti dle nástroje preSBToolCZ skóre 9 bodů z 10 možných, což jej řadí na úroveň zlatého certifikátu. Projekt výborně kombinuje nízkoenergetické řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie. Zvolené konstrukční materiály jsou především na bázi dřeva a projekt řeší i využití dešťové vody. Díky tomu má návrh jedny z nejnižších emisí oxidu uhličitého v soutěži. Z hlediska kvality vnitřního prostředí dům dosahuje vysokých standardů obzvlášť v oblasti vizuálního komfortu, kdy slunce vstupuje do domu ze všech světových stran, ale i akustiky, tepelné pohody a kvality vnitřního vzduchu.

V kategorii rekonstrukcí zvítězil návrh studentů Juraje Kačenky a Evy Bírové z Fakulty architektury VUT v Brně. 

Pustili se do  velmi aktuálního tématu v současné době - rekonstrukce panelového domu.
Výsledné řešení má vysokou estetickou hodnotu, nabízí možnost opakovatelnosti a prefabrikace. Rekonstrukce navržená tímto způsobem zvyšuje kvalitu života obyvatel v domě, řeší zatraktivnění a zvětšení dispozic jednotlivých bytů a výrazně zlepší kvalitu vnitřního prostředí v bytech. Návrh významně snížil energetickou náročnost stavby a využívá rekuperaci a solární panely. Příznivě se na hodnocení udržitelnosti stavby projevil i návrh zelené fasády a využití dešťové vody. 

V prvním ročníku soutěže Active House Award byly uděleny také 2 zvláštní ceny. První z nich putovala do rukou Norberta Obršála z Fakulty architektury VUT v Brně za projekt s názvem Městotvorný dům.
Návrh rovnoměrně naplňuje požadavky ze všech třech pilířů udržitelné výstavby, protože je šetrný k životnímu prostředí a zároveň poskytuje kvalitní vnitřní prostředí. Dům je navržen pro různé sociální vrstvy lidí. Porota ocenila koncept bytového domu jako řešení bydlení, které je z prostorového hlediska méně náročné na stavební parcelu. Zvolené řešení představuje kombinaci prostorů pro bydlení i práci současně, což umožňuje snížení nároků na dopravu a zajišťuje odběr zelené energie v průběhu celého dne, kdy běžně lidé nejsou doma. Architektonické řešení objektu je kultivované a dobře zapadá do kontextu místa.


Druhou zvláštní cenu získal student Fakulty architektury VUT v Brně Kryštof Foltýn. Porota ocenila u jeho projektu s názvem Komfortní bydlení nad městem volbu bytového domu, který inovativním způsobem pracuje s konceptem šikmé střechy pro využití denního světla a potenciálu přirozené ventilace zakomponované v základním objemu stavby. Návrh je vysoce energeticky efektivní a má mezi soutěžními projekty jedny z nejnižších emisí oxidu uhličitého.


Kromě cen ve dvou hlavních kategoriích a dvou zvláštních cen byla v soutěži udělena také 3 čestná uznání. Cena za projekt rodinného domu Activ House Lichnov šla do rukou dvojice studentů Fakulty architektury a stavební na ČVUT v Praze Tereze Podolské a Jiřímu Horkému. Na projektu porota ocenila především skromný přístup neokázalé architektury, která citlivě reaguje na okolí domu. Řešení fasád a rozmístění okenních otvorů k různým světovým stranám zajišťují celoročně dobrý vizuální komfort
i atmosféru.

Další čestné uznání získali studenti Fakulty architektury VUT v Brně Miloš Hradec a Jiří Jašek za návrh rodinného domu s názvem Dom A. Tento soutěžní návrh pracuje se silným konceptem domu, který porota sice nevidí jako vzorové řešení pro budoucí pojetí staveb kvůli jeho uzavřenosti a nepropojenosti s okolím, ale ocenila na něm výrazné koncepční hledání nových, neprověřených řešení aktivních domů se stoprocentním podílem využití obnovitelné energie.

Třetí čestné uznání získal projekt Jaroslava Matouška z Fakulty architektury VUT v Brně za dům zapuštěný do svahu ve Svaté Kateřině. Porota ocenila koncepční řešení stavby, která pracuje s principem zapuštění objektu pod terén. Jedná se o možné řešení přinášející energetickou efektivitu soběstačného domu i tepelnou stabilitu v průběhu roku, i když v tomto provedení mírně na úkor komfortu obyvatel. Když však odhlédneme od praktických dopadů stavby, jedná se o funkční princip využitelný při hledání cesty k budoucím stavbám.

Cenu partnera soutěže, Institutu pro aktivní domy o.s., si odnesl Michal Mázl z Fakulty stavební VUT v Brně za práci s názvem Centrum ekologických aktivit města Mostu.

Předseda poroty Mag. Arch. Juri Troy k soutěži říká: „Soutěž Active House Award považuji obecně za velmi důležitou. Lidi může nakopnout a přimět je přemýšlet o tom, co je aktivní dům. Je to začátek dlouhé diskuse v nejširších souvislostech.“
Vítězové v kategoriích novostaveb a rekonstrukcí získali odměnu ve výši 35 000 Kč a dvoudenní exkurzi do Kodaně, včetně prohlídky první veřejné CO2 neutrální stavby v Dánsku s názvem Zelený maják (Green Lighthouse). Autoři projektů oceněných zvláštní cenou si odnesli finanční odměnu ve výši 15 000 Kč a projekty s čestným uznáním získaly prémii 10 000 Kč.

Fotogalerie z předávání cen


0 comments
add comment

Related articles