Rozhledna Kelčský Javorník - výsledky soutěže

Source
Podhostýnský mikroregion
Publisher
Tisková zpráva
29.05.2012 14:40
Veřejná projektová anonymní architektonická jednokolová soutěž.
Předmětem soutěže o návrh bylo vypracování návrhu „Rozhledny Kelčský Javorník“, jejímž následným vybudováním se zvýší celoroční turistická atraktivita dotčeného území.

Vyhlašovatel:
Podhostýnský mikroregion
Porota: Svatopluk Sládeček, Ladislav Pastrnek, Jan Slanina, Antonín Stodůlka, Dana Walterová; náhradníci: Milan Nytra, Antonín Uhřík, Antonín Paříze
Termín konání soutěže: 29. 3. – 11. 5. 2012
Počet odevzdaných návrhů: 56
Ceny a odměny celkem: 80 tis. Kč
1. cena: neudělena

2. cena (30tis. Kč): Ing. Ondřej Balážik, spolupráce: Ing. arch. Marta Balážiková, Pavel Petrů
Hodnocení poroty: „Architektonická, ideová a výtvarná vhodnost: věžovitá stavba kruhového půdorysu v kombinaci oceli a dřeva jde vstříc přírodním tvarům. Konstrukce je elegantní, jednoduchá, není v konfliktu se stávající sousední stavbou telekomunikační věže. Finanční přiměřenost zvoleného řešení: odborná kalkulace nákladů ve výši 7,3 mil. Kč je přiměřená a odpovídá podmínkám soutěže. Vhodnost a trvanlivost použitých materiálů: základový železobetonový blok, centrální ocelový sloup s ocelovým vřetenovým schodištěm s dřevěnými stupni i dřevěná vnější obálka dřevěných impregnovaných lamel zcela vyhovují požadavkům vhodnosti a trvanlivosti použitých materiálů i požadavkům na bezpečnost, požární odolnost a z velké části eliminují možnost vandalského poškození stavby.“

2. cena (30 tis. Kč): MIMOSA architekti, s.r.o.
Hodnocení poroty: "Sebevědomý, prostý a přitom funkční tvar rozhledny, který snad nejlépe ze všech účastníků řeší složitý vztah ke krajině s nedalekým vysílačem. Proměny tvaru v závislosti na stanovišti pozorovatele hmotu odlehčují a rozpohybují. Vyhlídková plošina má půdorys protáhlého obdélníku a změna stanoviště pozorovatele je pak výrazná a zážitek z rozhledu obohacuje. Rozhled není jediným, co věž nabízí, prostorový dojem z postupně houstnoucího a naopak řídnoucího deštění stěn by byl jistě velmi silný. Jako nedostatek se jeví příliš mnoho dřevěných ploch obvodového pláště, které budou zatěžovány povětrností a budou buď vyžadovat údržbu, nebo budou mít omezenou životnost. Tento problém ovšem zatížil řadu návrhů z hlediska architektonické kompozice jinak velmi kvalitních. Konstrukce působí důvěryhodně, vypadá, že je navržena se zkušeností a pochopením pro zadání. Čistě dřevěná konstrukce slibuje rozumnou výši nákladů, v porovnání s konstrukcemi silně kombinovanými s ocelí."

3. cena (20 tis. Kč): Ing. arch. Jan Březina, Ing. arch. Ondřej Kafka
Hodnocení poroty: „ Z hlediska budoucího umístění stavby v blízkosti vrcholu Kelčského Javorníka, rozhledna splňuje představu, nároky a specifikované požadavky na architektonické, ideové i výtvarné pojetí. Použité materiály odpovídají taktéž požadavkům na vhodnost a trvanlivost a celý projekt je i finančně přiměřený. Respektuje specifikovanou finanční náročnost na vyhotovení stavby. Z hlediska další údržby je ale velmi náročným projektem a také odolnost vůči vandalismu i založení požáru bude rizikovější. Projekt však zaujal svými originálními nápady, jako je možnost zanechání stopy ze strany návštěvníka a to formou umístění bukových špalíků a také myšlenkou na méně zdatné, popř. bojácné návštěvníky, kteří se přesto budou moci kochat výhledem do krajiny pomocí periskopu. Rozhledna zapadá do krajiny, není v rozporu s již zde umístěným převaděčem a bude na ni pěkný výhled i z okolní krajiny Kelčského Javorníku. Tyto všechny aspekty hovoří pro umístění této rozhledny na výše zmíněném vrcholu.“

Více informací >
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Minoritní veto Svatopluka Sládečka
Tomáš Vích
31.05.12 04:01
show all comments