Probíhá 7. ročník studentské soutěže CAA

Publisher
Martin Rosa
05.07.2006 00:35
Competitions

"Sport dokáže změnit svět. Dokáže sjednotit lidi jako máloco jiného"

Nelson Mandela

Commonwealth Associations of Architects organizuje sedmý ročník mezinárodní studentské soutěže. Letošním námětem je návrh malého sportovního areálu, určeného pro chudé děti.
Soutežící si mohou zvolit lokalitu, ve které se bude areál nacházet (město/venkov), vztah ke kontextu místa bude však jenim z hodnotících kritérií. Neočekává se návrh velkého areálu, ale takového, který by vyhovoval širokému spektru populace. Centrum by mělo tvořit výraznou sociální roli. Návrh může být iinspirován slavným sportovcem nebo určitým sportem.
Návrhy adjustované na max. dvou formátech A1 s krátkým popisem je potřeba doručit vyhlašovateli do 10. listopadu 2006.
Vítěz obdrží 2.000 £ a návrh bude publikován v The Architectural Review. Pro další dva úspěšné návrhy je připraveno 800 a 400 £. Jakákoliv cena bude navýšená o dalších 200 £ v případě, že autory bude skupina studentů různých oborů a 200 £ je rezervováno pro nejlepší návrh, jehož autor studuje v prvním nebo druhém ročníku.

Bližší informace zde >
0 comments
add comment