Památník Jana Palacha ve Všetatech - výsledky soutěže

Jednokolová veřejná projektová architektonicko-umělecká soutěž

Source
Národní muzeum
Publisher
Tisková zpráva
05.06.2016 13:55
Tomáš Zavoral
Lukáš Pecka
Vít Šimek
Szymon Rozwałka
MCA atelier

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha ve Všetatech jako specifického a symbolického místa, v němž silou prožitku může dojít k vnitřní transformaci a vytvoření osobitého vztahu jedince k dějinám 20. století.
Soutěžní návrh měl doložit autorskou vizi komplexního řešení areálu Památníku a pozemku, na němž se nachází. Návrh by měl prokázat také sílu tvůrčí osobnosti, její respekt a vnímání významu mimořádné lidské oběti Jana Palacha v kontextu dějin 20. století a boje za demokracii a lidská práva, dále znalost komplexnosti požadavků na moderní vzdělávání a muzejní výstavnictví.
Závazným požadavkem vyhlašovatele na řešení Památníku byl návrh:
a) uměleckého přetvoření původního domu na Památník Jana Palacha ve Všetatech, přičemž vyhlašovatel předpokládá významové členění Památníku ve třech zónách:
symbolické – umělecká transformace samotného domu jako symbolu oběti Jana Palacha, s cílem dát objektu novou kvalitu v jeho nové architektonické hodnotě a silném působení a výsledném dojmu na návštěvníky Památníku;
kontemplační – zahradní a terénní úpravy pozemku (včetně demolice nevyhovujících hospodářských a účelových stavení) do podoby meditační zahrady k osobnímu zamyšlení a kontemplaci návštěvníků Památníku;
edukační – novostavba výstavního pavilonu a prostorově-výtvarné řešení zde umístěné expozice.
b) stavebního a technického řešení revitalizace pozemku a domu, včetně řešení demolice technických staveb i projektu staveb nových na předmětném pozemku za účelem uvedení do veřejného užívání jako muzejního zařízení; návrh by měl zohledňovat nároky na kvalitní poskytování služeb návštěvníkům/klientům nově vzniklého veřejného provozu.

Vyhlašovatel: Národní muzeum
Sekretář soutěže: Mgr. Dagmar Fialová, hlavní manažerka expozic Národního muzea 

atum konání soutěže: 9. 10. 2015 - 15. 1. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 18. 5. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 31
Ceny a odměny celkem: 240 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. arch. Josef Pleskot, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech – předseda poroty
PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik – místopředseda poroty
Miroslav Baloun, starosta městyse Všetaty

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Zdeněk Fránek
prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, Evangelická teologická fakulta UK
Vladimír 518, rapper, výtvarník a scénograf
akad. mal. Jiří Sozanský, sochař, malíř, grafik, tvůrce multimediálních projektů a environmentů

Náhradníci poroty - závislí
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea Národního muzea
Jan Poukar, občanské sdružení Národ pohasl

Náhradníci poroty - nezávislí

Pavel Štingl, dokumentarista
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., Katedra teorie a dějin umění AVU
PhDr. Richard Biegel, CSc., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK
Mgr. Ing. Kristina Vlachová, režisérka a scenáristka

Přizvaní odborní znalci: 


PhDr. Jiří Suk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech 

Bc. Michal Ježek, člen poradní skupiny pro vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech 
1. cena - 100 000,- 

autor: MCA atelier s.r.o.

2. cena - 70 000,-
autor: 
Ing. arch. Tomáš Zavoral

3. cena - 40 000,-

autor: RO_AR Szymon Rozwalka architects

Odměna - 15 000,-

autor: Ing. arch. Lukáš Pecka

Odměna - 15 000,- 

autor: MgA. Vít Šimek

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles