Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích - výsledky soutěže

20. a 23. října 2020 proběhlo hodnotící zasedání poroty při, kterém byly vybráni oceněné a odměněné návrhy.

1. cena – Ing.arch. Jan Lebl, Ing.arch. Jakub Adamec
2. cena – Mgr. Akad.arch. Radka Kurčíková, Ing.arch. MgA. Ondřej Blaha, MgA. Anna Svobodová
3. cena – Ing.arch. Přemysl Jurák
Odměna - OTA atelier s.r.o.
Odměna - TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o., DOXA s.r.o. 

„Porota oceňuje rozhodnutí zadavatele přistoupit k řešení obecního úřadu v Hovorčovicích formou architektonické soutěže. Tato volba potvrdila význam architektonických soutěží při řešení tak důležitého tématu, jako je právě nalezení výrazu prvního domu obce. Vysoká účast a řada kvalitních projektů je dokladem správné volby hledání architektonického řešení formou architektonické soutěže.“ Citace ze závěru hodnotícího zasedání poroty

Obec Hovorčovice zná novou podobu sídla svého Obecního úřadu. Při dvou hodnotících zasedáních poroty, která byla složená z odborníků z řad zkušených architektů a ze zástupců obce, bylo hodnoceno celkem 40 soutěžních návrhů. Oceněny byly tři návrhy a dva získaly odměnu.

Porota diskutovala u předložených návrhů především otázky urbanistického začlenění, architektonického výrazu, řešení dispozic a ekonomickou náročnost. Zřejmě největší diskuse vznikla nad samotným výrazem obecního úřadu. V zásadě návrhy reprezentovali dva póly, kdy jeden zastával spíše civilní řešení a druhý se vydával cestou výrazné dominanty. V této souvislosti byla vždy diskutována otázka kontextu a měřítka každého návrhu. Po prvním hodnotícím zasedání byl zúžený počet návrhů zhodnocen odborníkem na energetickou náročnost budov.

První místo získal návrh architektů Jana Lebla a Jakuba Adamce, který dle poroty nejlépe splnil všechny hodnotící kritéria, mezi která patřila celková kvalita architektonického a urbanistického řešení, míra splnění požadavků zadání a hospodárnost a ekonomická přiměřenost návrhu. Vítězný návrh je výrazným solitérním objektem zdařile definujícím formální veřejný prostor obce. Zároveň objekt tvoří sebevědomou protiváhu dominantě kostela. Jako jedněm z mála, se vítězům podařilo jednoznačně vystihnout formu „obecního úřadu“. Objekt je kompaktní a přináší kvalitně řešené a přehledné dispozice s důrazem na význam vstupního prostoru a centrální dvorany se schodištěm.

Druhé místo obsadil návrh autorů Radky Kurčíkové, Ondřeje Blahy a Anny Svobodové. Návrh porotu zaujal užitím citlivého architektonického detailu a rozpracováním tématu podloubí. Civilní výraz objektu je adekvátní odpovědí na současný pohled na roli veřejné správy malé obce. Třetí místo bylo uděleno návrhu architekta Přemysla Juráka, který nabídl alternativní přístup k urbanistickému dotvoření návsi ve formě polootevřeného nádvoří.

Jedním z odměněných je návrh architektů z atelieru OTA Ondřeje Fialy, Tomáše Henela a Šárky Gulašiové. Projekt přinesl kultivované řešení solitérního objektu s tradiční vesnickou formou v současné interpretaci. Odměněn byl také návrh slovenských ateliérů TŘI.ČTRNÁCT architekti a DOXA, autorů Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Juraj Červený a Daniela Sabová. Návrh si odměnu zasloužil zajímavým urbanistickým řešením propojujícím obě významná obecní prostranství.

Oceněným a odměněným návrhům byla rozdělena celková částka 300 tisíc korun. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast a velké úsilí, které do svých návrhů vložili. Všechny zúčastněné návrhy budou představeny na plánované výstavě v hovorčovické škole. Termín výstavy bude upřesněn v návaznosti na stav karanténních opatření. Návrhy, které získali cenu nebo odměnu je možné si prohlédnout na webových stránkách obce nebo na webu ČKA v soutěžní sekci.

Více informací >
17 comments
add comment
Subject
Author
Date
Tak tohle ozdobí Hovorčovice!
Jan Kuchta
24.12.20 07:43
žijeme snad v totalitě?
Tereza Benterari
28.12.20 09:07
žijeme v estetickém úpadu
Martin Kupka
28.12.20 12:29
Vesnická architektura
Betonář
28.12.20 02:35
už se mu to líbí dnes ?
Svoboda
28.12.20 03:11
show all comments