Nemocniční pavilon od OBERMEYER HELIKA se stal Stavbou roku 2023

Source
OBERMEYER HELIKA a.s.
Publisher
Tisková zpráva
30.11.2023 19:20
Obermeyer Helika a. s.

Projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika zaznamenala další úspěch na poli zdravot- nických staveb. Nový Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov, který tato kancelář navrhla a projektovala, zvítězil v soutěži Stavba roku 2023. Porotci soutěže ocenili profesionalitu tvůrců, prostorové řešení návrhu, preciznost vlastního stavebně technického provedení stavby i snahu o výtvarný účinek orientačního systému novostavby.

"Velmi nás těší ocenění Stavba roku 2023 získané pro Pavilon péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov. Díky výborné kooperaci s Krajem Vysočina, vedením Nemocnice Pelhřimov a dodavatelem stavby sdružením společností PKS stavby a Metrostav se podařilo realizovat projekt, který je velkým přínosem pro celý kraj," říká Jiří Fousek, generální ředitel Obermeyer Helika. "Je známo, že ve zdravotnickém sektoru existuje vysoká poptávka po nových stavebních projektech a rekonstrukcích u existujících nemocnic, klinik a zdravotnických zařízení, v praxi ovšem často narážíme na nejrůznější komplikace zpomalující tempo obnovy této zdravotnické infrastruktury. Je dobře, že i ve veřejné a státní správě se najdou lidé, kteří své projekty řeší koncepčně a systematicky. A právě výsledkem takového přístupu je projekt oceněného pavilonu Nemocnice Pelhřimov."

Oceněná stavba nového Pavilonu péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov
Nový pětipodlažní pavilon poskytuje moderní zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Prostory pavilonu jsou navrženy speciálně tak, aby poskytovaly pacientům a jejich rodinám větší komfort. Moderní pokoje jsou vybaveny veškerým potřebným zařízením a vytvářejí příjemné a klidné prostředí pro rychlé uzdravení. Pavilon péče o rodinu podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými odděleními a odborníky v nemocnici, což zlepší kvalitu péče a umožní implementaci nejnovějších postupů a léčebných metod. Tyto přínosy přispívají k posílení celé nemocnice, zlepšení zdravotní péče v regionu a zajištění lepšího komfortu a podpory pro pacienty a jejich rodiny.

Detailní informace
Zastavěná plocha: 2 200 m²
Obestavěný prostor: 40 000 m³
Počet podlaží: 5 podlaží, z toho 1 na střeše ustoupené technologické patro a 1 podzemní patro pro parkování
Užitná plocha: 8 300 m², z toho 1. až 4. NP jako plno- hodnotná nemocniční patra zaujímající plochu 5 600 m²
Místo stavby: areál Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov
Architekt: Obermeyer Helika a.s., Ing. Josef Kříž
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Houda
Generální projektant: Obermeyer Helika a.s. pro projekt zajišťovala projektovou dokumentaci pro vydání společ- ného povolení, projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně projektu zdravotnického vybavení a interiéru, inženýrskou činnost a autorský dozor
Objednatel a hlavní investor stavby: Kraj Vysočina
0 comments
add comment