Nejlepší návrh přeměny prostranství na Mendlově náměstí tvoří kvádry a mandloně

Publisher
ČTK
03.04.2024 19:50
Czech Republic

Brno

Michal Palaščák


Brno - Nejlepším návrhem na přeměnu prostranství před Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně je podle poroty devět bílých kvádrů a mandloňový sad. Odborná porota koncept od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové ocenila v architektonicko-výtvarné soutěži druhým místem. První cenu neudělila, informoval v tiskové zprávě brněnský magistrát poté, co dnes výsledky projednali radní. Navzdory tomu porota našla návrhy, které splňují požadavky města obsažené v zadání. S oceněnými účastníky je tak možné po uplynutí zákonných lhůt jednat o zadání zakázky.


Soutěž pořádala Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s odborem kultury. Cílem bylo nalézt nejlepší návrh proměny místa, kde zároveň vznikne umělecké dílo k poctě královny Elišky Rejčky. Zapojilo se 34 účastníků. "Přestože je soutěž nejlepším a nejtransparentnějším způsobem výběru, neshledali jsme jako odborní porotci a porotkyně žádný z nich natolik přesvědčivým, abychom udělili první cenu. Při respektování našich předložených doporučení na dopracování však mají oceněné návrhy potenciál přinést komplexní řešení kvalitního uměleckého díla provázaného s veřejným prostranstvím," řekl ředitel KAM Jan Tesárek.

"Vybraný návrh veřejnosti přinese zelený prostor poskytující místo pro odpočinek a zastavení se v rušném městském životě. Mandloňový sad má reprezentovat duchovní rozměr místa, betonové kvádry pak devět rukopisů zhotovených pro ženský cisterciácký klášter. Každý z nich nese také latinské slovo charakterizující dvojnásobnou českou a polskou královnu Elišku Rejčku a rozkrývající její bohatý a dramatický život," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Podle radního pro územní plánování Petra Bořeckého (ANO) vybraný návrh přináší konceptuálně střízlivý a jednoznačně myšlený příspěvek k řešení veřejného prostoru. "K zadání a tématu se vztahuje sice zprostředkovaně a nepateticky, nicméně se mu daří zacházet s atributy, odkazem a významy spojenými s ústřední postavou soutěže výstižně a účinně. Jednotlivé bloky uměleckého prvku mají vedle symbolické úlohy také praktickou funkci, je možné na nich sedět či ležet ve stínu mandloňového sadu. Návrh je navíc hospodárný," doplnil.

Podle autorů bylo důležité rozhodnutí upustit od figurálního sochařského ztvárnění. Královna Eliška Rejčka totiž nemá ustálenou ikonografickou podobu ani atributy, s nimiž by byla zobrazována, míní. Lidé si od druhé poloviny května mohou všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici.
0 comments
add comment