Nastupujte prosím! Cembrit Design Competition Helsinki 2012

Publisher
Pavlína Drbálková
17.10.2011 08:00
Cembrit a.s.Společnost Cembrit připravila pro projektanty a architekty soutěž “Bullhorn – Cembrit Design Competition”. Využijte možnost vyhrát první cenu – 10.000 Eur a získat mezinárodní publicitu ve světe moderní architektury a designu. Zároveň  Váš nápad či návrh pomůže vytvářet moderní materiál budoucnosti.

Téma soutěže: Městské tranzitní oblasti
Myšlenka „Bullhorn – Cembrit Design Competition“ by ráda přitáhla pozornost architektonické veřejnosti k prostředí, které denně potřebujeme a využíváme, ale nevěnuje se jí v architektonickém světě ani soutěžích přílišná pozornost. Téma tohoto ročníku soutěže jsou tedy tranzitní oblasti.Věříme, že toto téma bude představovat silnou výzvu pro profesionální architektonickou obec i širokou veřejnost.

Trend: Lidé ve městech tráví čím dál víc času v tranzitních oblastech, které se stávají důležitým prvkem městského prostředí. Častou jsou však tyto nevýrazné a standardizované oblasti nehostinné a trpí nedostatkem vitality.

Náš cíl: Vypracovat koncepční návrhy s inovativním použitím vláknocementu k přeměnění Malmi Station - jedné z největších příměstských tranzitních oblastí v Helsinkách na mimořádné a zvučné místo, které zvýší kvalitu života mnoha denních uživatelů.

Transitní místo Malmi station
Jako zadání soutěže bylo vybráno vypracování koncepčního návrhu na Malmi Station v Helsinkách. Oblast Malmi station je velmi zaneprázdněná oblast na předměstí Helsinek s řadou architektonických problémů a výzev. Toto zadání bylo vybráni ve spolupráci s radou pro plánování města Helsinki.
Další informace o soutěži, soutěžní podklady a materiály si můžete stáhnout na cembrit.com/bullhorn

Důležité termíny
Otázky do: 1. listopadu 2011
Odevzdání návrhů: 15. ledna 2012

Ocenění a propagace
1. místo 10.000 euro
2. místo   7.500 euro
3. místo   5.000 euro

Oceněné práce budou vystaveny během World Design Capital Helsinki 2012 a následně také během Evropské putovní výstavy. Výherci také obdrží mezinárodní uznání od Cembritu a partnerských sítí. Vítězové budou také pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů s volným vstupem na kompletní program spojený s WDC 2012.

The Bullhorn
"The Bullhorn - Cembrit Design Competition" je mezinárodní soutěž pro architekty a designéry. Oceněné budou především koncepční návrhy s použitím vláknocementu, které vytvoří mimořádné prostředí pro každodenní život. Oceněné práce budou v úzké spolupráci s Cembritem a partnery vyvinuty v prototypy.

Vytvořte stavební materiál budoucnosti
V ideálním případě by stavební materiály neměly bránit architektovi ve vytváření jeho vizí a nápadů. Naopak by ho měly inspirovat a umožnit mu absolutní volnost v jeho práci.
“Jako výrobce stavebního materiálu máme povinnost poskytovat technicky vyspělé materiály a podklady pro moderní výstavbu budoucnosti.“ Říká Jan Deding, CEO Cembrit a pokračuje “K tomu potřebujeme shromáždit poznatky a představy lidí, kteří s našimi produkty pracují – mimo jiné tedy  i architektů a projektantů. V Bullhorn – Cembrit Design Competition bychom rádi ocenili ty, kteří opustí zajeté koleje a znovu se zamyslí nad zapomenutými možnostmi využití  vláknocementu. Přeji Vám hodně štěstí.”

> podrobné informace

0 comments
add comment

Related articles