Nábřeží Loučné v Litomyšli - výsledky architektonické soutěže

Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013

Source
Nadace Proměny
Publisher
Tisková zpráva
30.08.2013 12:00
Praha, Litomyšl – Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013, jejímž předmětem byl návrh řešení obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, má vítěze. Porota rozhodla o udělení první ceny návrhu Ing. arch. MgA. Martina Rusiny a Ing. arch. Martina Freie. Architektonická soutěž je součástí rozsáhlého projektu, který se v Litomyšli realizuje od loňského roku právě díky podpoře Nadace Proměny. Obnova nábřeží podle vybraného návrhu by měla být dokončena nejdříve v závěru roku 2015. 

Veřejná, dvoukolová architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013 probíhala 
od 20. února do 27. srpna. V prvním kole bylo odevzdáno celkem 31 návrhů, porota z nich v květnu vybrala pět k postupu do druhého kola. Závěrečné hodnotící zasedání poroty se uskutečnilo 20. srpna v Litomyšli.

Vítězný návrh architektů Rusiny a Freie řeší proměnu v Litomyšli vymezením čtyř rozdílných městských prostorů a jejich propojením do jednoho celku. Různé přednosti samotného nábřeží, břehů Loučné, městského parku u Smetanova domu a ulice Vodní valy se vzájemně doplňují. Návrh byl oceněn porotou zejména pro svoji myšlenkovou čistotu, reflektující v jednoduchém konceptu místo a požadavky na jeho budoucí využití. Jasným, střídmým způsobem odděluje části městského prostředí od přírodního, které ponechává svému vývoji. Na nábřeží vzniká promenáda pod stromy pro odpočinek, setkávání a hry se sochařsky ztvárněným hudebním hřištěm. Přírodní charakter břehů řeky je zachován a zpřístupněn na vybraných místech lehkými pozorovatelnami a stezkami. Těžiště parku je přesunuto na pobytovou louku nad řekou a je obnovena zahradní restaurace s pavilonem.

Pětičlenná porota, složená z nezávislých odborníků a zástupců Města Litomyšl i Nadace Proměny, rozhodla o celkovém rozdělení cen následovně:
1. cena (100.000,- Kč) / Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei
2. místo (60.000,- Kč) / CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
3. místo (40.000,- Kč) / Ing. arch. Jana Kaštánková

Architektonická soutěž, včetně cen a odměn pro účastníky 2. kola jsou součástí podpory, kterou nadace poskytuje v rámci grantového programu Parky.

Všechny soutěžní návrhy budou od 5. do 31. října vystaveny v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. V sobotu 5. října od 16 hodin se zde uskuteční vernisáž výstavy za účasti oceněných ateliérů. Akce se současně připojuje ke Dni architektury. Už od 11 hodin je plánovaná komentovaná procházka Litomyšlí v doprovodu městské architekty Ing. arch. Zdeňky Vydrové. Jedno ze zastavení bude věnováno i nábřeží Loučné. Na podzim je dále plánováno představení vítězného návrhu veřejnosti, na kterém budou mít lidé možnost blíže se seznámit s návrhem a vyjádřit k němu své připomínky.

Na přípravě a organizaci soutěže v Litomyšli nadace jako vyhlašovatel úzce spolupracovala se zástupci města. Součástí soutěžních podkladů byly mimo jiné odborně zpracované výstupy ze sociologického průzkumu zajištěného nadací, který v uplynulém roce mapoval potřeby a přání obyvatel města. Také s nimi architekti ve svých návrzích museli pracovat. Vysokou úroveň soutěžních podkladů i celkovou organizaci soutěže v závěru kladně hodnotila porota i soutěžící ateliery.

Projektový záměr Litomyšle na obnovu nábřeží Loučné nese podtitul „dialog mezi řekou a městem“. Uspěl v grantové výzvě Nadace Proměny v roce 2011. Nadace městu na jeho realizaci poskytuje grant do výše 25 mil. Kč, ale také odbornou a konzultační podporu během celého projektu. Jeho nedílnou součástí jsou aktivity zapojující do proměny místní veřejnost.

Cena Nadace Proměny 2013 spojená s Litomyšlí je již čtvrtým ročníkem architektonické soutěže pořádané nadací. Letos v červenci byla úspěšně zakončena revitalizace říčního ostrova Santos v Sušici a ještě do konce roku se předpokládá zahájení rekonstrukce Jiráskových sadů v Litoměřicích. Součástí obou těchto projektů byla rovněž architektonická soutěž realizovaná díky podpoře nadace.
0 comments
add comment

Related articles