Malé náměstí v Železném Brodě - výsledky soutěže

Source
Česká komora architektů
Publisher
Tisková zpráva
10.03.2012 16:30
MOLO ARCHITEKTI

Vyhlašovatel: Město Železný Brod

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro lokalitu Malého náměstí v Železném Brodě s vytvořením vhodné návaznosti k okolnímu městskému prostoru. Návrh bude sloužit pro další projekční práce v rozvoji dané lokality.

Termín konání soutěže: 14. 11. 2011 – 20. 2. 2012

Porota: André Jakubička, Zdeněk Jiran, Zdeněk Lhotský, Irena Fialová, Jan Jehlík, Jiří Plašil, Petr Stolín; náhradníci: Ivan Kalousek, Petr Vacek, Tomáš Kesner

Počet odevzdaných návrhů: 31

Ceny a odměny celkem: 230 tis. Kč

1. cena (110 tis. Kč)
Autoři:
Moloarchitekti s.r.o. / MgA. Pavel Griz, MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal
Hodnocení poroty: Návrh ve 2. kole velice vhodně dopracoval zadání soutěže, materiálově i prostorově, koncept vhodný pro realizaci. Plánované dostavby bloků mají vhodnou proporci i umístění. Přínosná je i práce s břehy potoka Žernovníka, jež vytváří další městotvorná zákoutí. Navržené prostory jsou různorodé, mají přiměřené měřítko a obohacují místo i město. Návrh má jasně definované využití výhledově zastavitelných prostorů, přičemž všechny realizační etapy jsou hodnotné. Otázkou je forma technického řešení silnice III. třídy a její ohraničení sloupky. Porota doporučuje návrh k realizaci.

2. cena (70 tis. Kč)
Autoři:
Atelier Urbi s.r.o.
Hodnocení poroty: Jasná urbanistická kompozice místa, která zklidňuje, vymezuje vhodně proporce veřejných prostorů ve vztahu k místu a uměřenými stavebními objemy doplňuje stávající strukturu. Úspěch realizace 1. etapy je podmíněn relativně náročnou investicí opěrné zdi a objektů pod zvonicí. Kompozice a vztah trojice objektů a opěrné zdi k areálu kostela jsou sporné. Porota oceňuje objem, rozsah a formální kvalitu celé této práce.

3. cena (50 tis. Kč)
Autoři:
Ing.arch. Daniel Baroš, Ing.arch. Michal Nejezchleb
Hodnocení poroty: Urbanistický kvalitní koncept je rozpracovaná v mnoha dílčích, do detailu propracovaných částech, které však ve výsledku nedávají harmonický celek. Její úplná realizace je závislá na majetkoprávním vypořádání. Porota vysoce hodnotí citlivou práci s urbánním detailem, ale materiálový detail je pro toto území nevhodný. Jeden z mála návrhů, který řeší vztah obou břehů řeky.

Více informací >
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
blahopřeju!
Josef Čančík
10.03.12 10:49
show all comments

Related articles