Grand Prix architektů 2008 - seznam vyzvaných realizací

Publisher
Tisková zpráva
21.04.2008 09:30
Akademie architektury vznikla jako výraz snahy o zkvalitnění soutěžní přehlídky Grand Prix architektů 2008 – Národní ceny za architekturu. Jak vyplývá ze Statutu Akademie architektury, je posláním akademiků vyhledávat kvalitní a zdařilá architektonická díla, která byla dokončena v loňském roce a jejich autory následně vyzývat k účasti v GPA. Výzvu k účasti v letošním ročníku GPA obdrželi autoři celkem 39 děl, která na základě hlasování akademiků získala největší počet bodů. Ze statutu AA vyplývá, že k účasti v soutěži bude vyzváno prvních 30 děl, v případě shodného počtu hlasů postupují všechna díla na posledním místě, proto je počet vyšší o 9. Seznam děl je seřazen abecedně podle autorů, tedy není z něho zřejmé které dílo získalo největší počet bodů. Doufáme, že všichni oslovení autoři budou považovat výzvu k účasti v soutěžní přehlídce GPA za výraz ocenění jejich práce a do soutěže se přihlásí. Jejich dílo poté bude označeno po celou dobu soutěžní přehlídky textem: „Realizace vyzvané Akademií architektů k účasti na soutěžní přehlídce Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu“.

Nominované realizace (v abecedním pořadí dle jména architekta/ateliéru):
> Grand Prix architektů 2008 – Národní ceny za architekturu
16 comments
add comment
Subject
Author
Date
GP08
feketi
21.04.08 09:53
Akademie architektů
Věra Konečná
21.04.08 04:06
akademici
Martin Rosa
21.04.08 05:48
Tedy nominovaných...
Martin Rosa
21.04.08 06:54
akademik
Jiří Schmidt
21.04.08 07:41
show all comments