Dojmy porotců Olověného Dušana 2007

Source
Spolek posluchačů architektury
Publisher
Tisková zpráva
07.03.2007 00:05
Výsledky soutěže Olověný Dušan 2007
Dojmy porotců
Olověné ozvěny (výstava)


Ing. arch. MÁRIUS ŽITŇANSKÝ, PhD.

"Konkurenčné prostredie", veľké očakávanie, zvedavosť, rešpekt a poučenie z novátorských osobnostných laboratórií.
Zodpovednosť vybrať hviezdy "superstar" z absurdného množstva tak veľkých kvalitatívnych rozdielov, medzi názorovými výpoveďami jednotlivých ateliérov, kde buď kráčajú osvedčenou "českou uličkou" (na Slovensku tak ospevovanou), či reakciou na nové trendy globalizovaného sveta, ale aj rýchle "prechádzky" prehliadnutia.
"Superstar" som nenašiel, aj keď niektoré práce ma zaujali, inšpirovali, ale neprekvapili. Hľadal som tie, ktoré ma pobavia a v podvedomí si odnesiem zvláštnu spomienku...
S úctou oceňujem zodpovednosť a angažovanosť osobnostných ateliérov "českej práce".
Zhrnuté: oceňujem prácu nominovaných ateliérov nad prácou individuálnou.


Ing. arch. Antonín Novák

Co mne potěšilo:
Samotná existence soutěže umožňující přehled o stavu architektury na fakultě; obětavý náčelník; členové poroty usilovně se snažící v tak malém časovém prostoru zorientovat se a ocenit oceněníhodné; jednotlivé ateliéry usilující již v zadání o reakci na současné či budoucí problémy společnosti vytvářejíc tak nespornou nadhodnotu oproti standardním akademickým zadáním; přijetí členů poroty vlídným panem děkanem; pan Horský a jeho časopis; zájem většiny studentů o důstojnou prezentaci vlastního návrhu.

Co mne nepotěšilo:
Velké rozdíly v kvalitě jednotlivých ateliérů; častá absence prezentace kontextu návrhu; výjimečnost kolektivní spolupráce.

Co mne vůbec nepotěšilo:
Odpudivý a odpuzující duch výškové budovy znemožňující delší setrvávání a potkávání; Neuvěřitelné turnikety ve vstupu degradující každého návštěvníka na potenciálního zloděje.
Přání na závěr :
Co nejdříve vhodnější novou budovu pro všechny stávající i budoucí studenty a pedagogy ČVUT.


MgA. Vendula Šafářová

Porotcování Olověného Dušana jsem si užila. Sice jsem byla šokovaná proč já, proč zrovna já?, ale vzala jsem to jako výzvu! Bylo podnětné diskutovat jak s "dušanem" tak i pány porotci. Bylo zábavné obhajovat projekty, jenž na to měli, ale bylo málo hlasů. Soutěžení je vždycky nespravedlivé, ale je to hra a tak se to musí i brát. Naše společnost miluje soutěžení! Je mi líto pokud jsme neodhalili nějaký "geniální" projekt, a uvěřili efektní záležitosti, ale progres musí být- třeba i "hot", tak to FLOW přeji! Oceňuji i pány architekty, kteří se studentům věnují a studenti jsou schopni jejich úsilí reflektovat viz HŠH. To se potom dobře pracuje i studuje! Studenti nebojte se a inspirujte nás víc a víc!
Infantka


Prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann

Jak posuzovat originalitu a je originalita kritérium kvality? Po prohlídce prací a porotě na Olověného Dušana jsem zjistil, že rozdílnost desítek o originalitu usilujících projektů se v mé paměti slila do jakési šedivé nerozlišitelné masy průměrnosti, z níž se vynořilo jen málo co. Proč tomu tak je? Skoro podvědomě jsem si vzpomněl na výrok kolumbijského spisovatele Gómeze Dávila. Myslím, že to vysvětluje: "Úmyslná a systematická originalita je moderní uniformou průměrnosti". V architektuře a v  každé tvůrčí práci nehledám neobvyklé formy; doufám se setkat s mne neznámou interpretaci skutečnosti, která si najde, pakliže je autentická, svůj vlastní výraz. Tam kde nebyla nalezena, je mi milejší dobře udělaný "normální" dům. Ostatně si myslím, že každý vynikající projekt vzniká z hlubokého poznání normálního života. Tuto normalitu, dobré řemeslo a jasny názor jsem našel jen v několika málo ateliérech a projektech. Skoro nepřehledné množství různých, kvalitou a způsobem práce naprosto nesourodých ateliérů, výuce a poznáni nepomáhá, naopak jim škodí. Niveluje kritéria posuzováni a sugeruje, že je dnes cokoli možné a že si každý může dělat co chce. Že tomu tak není a nemá být, víme doufám, alespoň podvědomě, všichni.
0 comments
add comment