Brno hledá autory nového hlavního nádraží, přihlaste se do mezinárodní soutěže

Publisher
Tisková zpráva
16.09.2020 09:30
Czech Republic

Brno

Právě odstartovala největší architektonická soutěž v historii České republiky. Brno hledá autory podoby nového hlavního nádraží, Kancelář architekta města Brna zahájila v pondělí 31. srpna mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž o návrh. Společně ji pořádají město Brno a státní organizace Správa železnic. Hlásit se mohou architekti z celého světa.


Mezinárodní soutěž je užší, dvoufázová. Portfolio může zaslat každý architekt, který splňuje kvalifikační předpoklady dle soutěžních podmínek. Odborná porota vybere ze zaslaných portfolií devět účastníků, tři ateliéry byly vyzvány k účasti napřímo. Termín pro odevzdání přihlášek a podmínky soutěže jsou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077.


Nové hlavní nádraží bude nejen novou vstupní branou do Brna, ale i centrem nové jižní čtvrti. "Nové hlavní nádraží svým významem zcela zásadně ovlivní rozvoj města. Bude klíčovým dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou," uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Rozsahem největší mezinárodní soutěž v Česku

"Chceme, aby Brno mělo nové hlavní nádraží, které bude patřit k nejlepším v Evropě. Do soutěže jsme napřímo vyzvali tři zahraniční architektonické ateliéry, které se podílely se na stavbě nových nádraží ve Vídni, Amsterdamu nebo Berlíně. Soutěžní porota vybere ze zaslaných portfolií dalších devět soutěžících," upřesnil za organizátora Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna (KAM).

V první fázi soutěže rozpracuje návrhy až dvanáct účastníků. Soutěžní porota z nich anonymně vybere čtyři, kteří postoupí do druhé fáze. Ti ve druhé fázi soutěže dopracují návrhy podrobněji, porota pak vybere vítěze a určí druhé, třetí a čtvrté místo. Hodnocení návrhů v první fázi proběhne v únoru, ve druhé fázi v červnu 2021. Vítěz obdrží jako odměnu šest milionů korun, druhý v pořadí pět milionů a třetí čtyři miliony.

Součástí návrhu je celkové řešení veřejných prostranství

"Nové nádraží nabídne větší kapacitu, komfort pro cestující a modernizaci vlakové dopravy. Bude umístěno na mostě ve výšce sedm metrů nad zemí. Bude průchozí a nebude tvořit bariéru mezi severní a jižní částí nové čtvrti. Součástí zadání soutěže je i celkové řešení veřejných prostranství a budov přednádražního a zanádražního prostoru, včetně jejich propojení s nábřežím řeky Svratky. Jsou to veřejná prostranství, která v Brně co do rozsahu nemají obdoby, je proto zásadní najít kvalitní řešení," doplnil ředitel KAM Sedláček.

Úkolem soutěžících bude navrhnout nádražní budovu včetně zastřešení a podoby nástupišť, podobu drážního tělesa a mostních konstrukcí, rozmístění vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly, ale i kompletní řešení přiléhajících veřejných prostranství. Vedle vlakové dopravy je nutné vyřešit také podobu a polohu autobusového nádraží, terminál hromadné dopravy, parkování, úschovnu kol nebo propojení pro pěší.

Více informací najdete také na webu www.kambrno.cz/souteze.
0 comments
add comment

Related articles