18. bienále architektury v Benátkách 2023 - výzva k účasti

Source
Helena Huber-Doudová, NG Praha
Publisher
Tisková zpráva
26.05.2022 14:25
Italy

Venice

Národní galerie v Praze si Vás dovoluje z pozice zadavatele a komisaře české účasti na bienále architektury v Benátkách v roce 2023 formou této soutěže pozvat k participaci na národní prezentaci, která usiluje o ukázku nejinovativnějších architektonických a digitálních přístupů na nejdůležitějším mezinárodním fóru pro současnou architekturu. V pořadí 18. ročník mezinárodního bienále architektury v Benátkách se uskuteční v termínu od 20. května do 20. listopadu 2023.

Vedoucí kurátorkou 18. ročníku mezinárodního bienále architektury v Benátkách je ghansko-skotská architektka, akademička a spisovatelka Lesley Lokko. Hlavní téma bienále architektury není zatím známo a bude prezentováno 31. 5. 2022 v 12:30 live stream. I když ponecháváme účastníkům určitou volnost při zvolení vlastního tématu, které bude vystihovat národní prezentaci a vhodně přihlédne k aktuálním geopolitickým vlivům, celosvětově řešeným tématům a aktuálním trendům v architektuře, bude výhodou, pokud účastníci zvoleným tématem i adekvátně zareagují na hlavní téma 18. ročníku bienále architektury v Benátkách.
 
Předmětem zakázky bude detailní rozpracování vítězného konceptu ve dvou řešeních pro českou reprezentaci, za zcela výjimečných okolností a podmínek oproti předcházejícím ročníkům, tzn., kdy z důvodu rekonstrukce národního pavilonu není možné využít jeho vnitřní výstavní prostory a expozice toto musí reflektovat. Vítězem se může stát kolektiv dvou a více autorů a autorek, přičemž výzva k účasti v soutěži se orientuje na architekt/ky, kurátor/ky, grafické designéry/ky nebo digitální umělce. Vítány jsou zejména transdisciplinární autorské kolektivy z kreativních profesí a týmy, které složením kolektivu podpoří diverzitu a genderovou vyváženost. Předpokládaná hodnota zakázky je 400.000 Kč s DPH. Tato částka je stanovena zároveň jako maximální a nepřekročitelná nabídková cena na přípravu obou konceptů a následných projektových dokumentací vybraného projektu.
 
Termín odevzdání soutěžního návrhu: 27. červen 2022 nejpozději v 8.00 hod.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles