Kancelář MLTW založila roku 1962 v kalifornském Berkeley čtveřice architektů: Charles Moore, Donlyn Lyndon, Richard Whitaker a William Turnbull. Do povědomí široké veřejnosti se dostali o dva roky později realizací obytného domu Sea Ranch v Kalifornii. MLTW kladli ve svých projektech důraz na několik věcí: užití člověku blízkých matriálů, vztah k lidskému tělu, nabídnout prostor k improvizaci co se týká využití a povzbuzovat lidskou interaktivitu. MLTW vyvářeli působivé prostory. Jejich vlastníci na ně byli právem pyšní a umožňovaly jim využívat je k rozmanitým účelům. Je těžké rozlišit jednotlivé podíly architektů na pracích MLTW. Jako nezávislí architekti pak prokázal každý ze společníků odlišné vlohy. Moore a Turnbull dosáhli největšího úspěchu jako samostatní architekti. Zatímco Turnbull dozrál a dále rozvíjel myšlenky představené v Sea Ranch, Moore prokazoval inovátorské dovednosti a Lyndon strávil většinu času učením na univerzitě v Berkeley. Kancelář se rozpadla v roce 1970.

Realizations and projects

Další stavby
Kresge College, Santa Cruz, CA, 1972-74
Lawrence House, Sea Ranch, CA, 1966
UCSB Faculty Club, Santa Barbara, CA, 1969