Sea Ranch Condominium

Sea Ranch Condominium
Address: 273 Moonraker Road, Sea Ranch, USA
Completion:1964-65
"Vyvolat překvapení a být jiný, přimět k tomu tvořit v malém měřítku soustředěnou monumentální architekturu a zároveň být součástí většího životního prostředí - to vše je zastoupeno v rané tvorbě Charlese Moora. A všechny tyto tři prvky se viditelně spojily ve slavném Sea Ranch Condominium, jehož dokončení znamenalo začátek první významné etapy jeho kariéry jako architekta."
"Výraz... je kalifornský. Jeho podoba vychází ze starých stodol a venkovských průmyslových staveb - kritici mu přezdívají ’moderní důl’."
Charles Moore - Gerald Allen, 1980, s.30

"Návrh souboru obytných domů Sea Ranch na velkolepém pozemku u Tichého oceánu na sever od San Francisca od MLTW má byty pevně seskupené kolem dvora s tradičními pultovými střechami, zdmi vyhlížejícími jako věže a tvořícími dominantní formu. Na jednu stranu vypadá komplex nahodile a zdrženlivě, je otevřený výhledům do krajiny a pronikání slunce dovnitř, ale na druhou stranu kryje a ochraňuje před větrem. Konceptem byl cluster objektů navržených tak, aby zachovával drsnost a krásu místa, kalifornská dřevěná tradice přenesená do poloviny 60. let spočívající na citlivost a estetice s typem hospodárného a uvědomělého stavitele."
American Architecture - Paul Heyer, s.106-7

"Snažili jsme o spojení budov s touto rozlehlou krajinou, což vyžadovalo větší rozměry a celkový vzhled než má většina běžných domů, a také daleko více péče při rozhodování než by se většina lidí pracujících někde jinde rozhodla dát."
The Place of Houses - Moore, Allen, Lyndon, 1974. s.47

"Na Sea Ranch domy velmi úspěšně splývají s lesem; na lukách si ale domy potřebují vytvořit vztah s krajinou a mezi sebou navzájem, čehož docílit, jak se ukázalo, být velice těžké."
The Place of Houses - Moore, Allen, Lyndon, 1974, s.48
0 comments
add comment