Biografie
1978 - vystudoval architekturu na TU Delft
1979
- společně s Janem Benthemem založil v Amsterodamu ateliér Benthem Crouwel Architekten.
1986 - po řadě menších zakázek pro letiště Shipshol se jim podařilo na další čtyři desetiletí stát hlavními architekty celého areálu
2004-08 - byl hlavním architekten nizozemské vlády
2006 - navrhl nejdelší železniční most v Holandsku (Hollandsch Diep) a také spoluautorem čtyř hlavních železničních nádražích (Amsterodam, Utrecht, Rotterdam a Den Haag).
Je členem Královského institutu holandských architektů a četsným členem svazu německých architektů BDA. V současnosti se podílí na nové severo-jižní lince amsterodamského metra.

Realizations and projects