Biografie
2001-03 - Inžinierske štúdium: Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita,Bratislava

1997-01 - Bakalárske štúdium: Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava

2000-01 - Študijný pobyt: École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, Francúzsko 
2011 - Asistent Ateliér III. (akad. arch. ing. Ján Studený) KAT VŠVU Bratislava

2010 - Spoluzakladateľ otvorenej platformy O.F.C.A. (Office for collaborative architects)

2009 - Spoluzakladateľ urbánnej platformy ggna (gutgut+n/a)

2007 - Architekt/partner v ateliéri gutgut

2003-07 - Architekt/partner v ateliéri RAUM

Realizations and projects


0 comments
add comment