Biografie
1958-62 - Gymnázium Znojmo
1965-73 - VUT Brno stavební fakulta, obor architektura
1973-75 - Útvar hlavního architekta Gottwaldovské aglomerace
1975-90 - Útvar hlavního architekta okresu Gottwaldov Koncepční práce urbanistické povahy v kolektivu, samostatné studie a projekty
1986-90 - vedoucí oddělení územního plánu a expertíz Územní plány a urbanistické práce soustředěny na území průmyslové aglomerace Zlín Otrokovice Výstavy a publikační činnost o aglomeraci Zlín
1990-97 - Hlavní architekt města Zlín, vedoucí Útvaru hlavního architekta měst Zlín a Otrokovice
od 1997 - privátní architektonická kancelář Studio Havliš
2000 - od září vedoucí ateliéru urbanismu na Fakultě architektury VUT Brno
1998-2002 - Oborová rada DSP pro urbanismus FA VUT

Realizations and projects