Architekt a výtvarník. Pohybuje sa v širšom spektre disciplín, od návrhov a realizácie interiérov a architektúry, až po výtvarné umenie a presahy medzi týmito obormi. Optimisticky verí, že kvalitná architektúra a umenie dokáže pozitívne ovplyvniť každodenný život človečí.
Mgr. art. - Vysoká Škola Výtvarných umení v Bratislave, Maľba a iné média, ateliér +/-XXI Daniela Fischera
Ing. arch. - Fakulta Architektúry STU v Bratislave /2011/

Realizations and projects