Hildebrandt

Johann Lucas von Hildebrandt

*14. 11. 1668Genoa, Italy
16. 11. 1745Wien, Austria
Hlavní obrázek
Biografie
Johann Lucas von Hildebrandt byl mimořádně vlivný barokní architekt, žák Carla Fontany, současník a konkurent věhlasného Johanna Bernharda Fischera z Erlachu se usadil ve Vídni v roce 1694. Během svého pobytu v Itálii se důkladně seznámil s nejprogresivnější dobovou architekturou, zejména s dílem Francesca Borrominiho a Guarina Guariniho, aby následně pozoruhodné prostorové řešení jejich staveb zprostředkoval středoevropskému prostředí. Bez zajímavosti jistě také není fakt, že právě u Hildebrandta patrně strávil svá tovaryšská léta Kilián Ignác Dientzenhofer. Císařským dvorním inženýrem se stal již v roce 1701, nicméně vrchním císařským stavitelem byl jmenován až po Fischerově smrti roku 1723. Pro naše území představuje klíčovou etapu Hildebrandtovy tvorby především dvojice vídeňských kostelů Maria Treu a sv. Petr, které sloužily za vzor pro sakrální stavby Kiliána Ignáce Dientzenhofera (kostel sv. Vojtěcha v Počaplech), spolu s nedokončenou, monumentálními fortifikačními prvky oživenou přestavbou kláštera Göttweig (od 1719), která ovlivnila přestavbu kláštera v Chotěšově od Jakuba Augustona ml. a Petra Pavla Columbaniho. V zámecké architektuře rozvinul francouzské vlivy a jeho zámecké stavby sloužily jako významný inspirační zdroj středoevropské profánní architektury.